Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

USA 8E

Skapad 2019-04-23 10:23 i Fässbergsskolan Mölndals Stad
Grundskola 7 – 8 Engelska
USA

Innehåll

Syfte/förmågor att utgå ifrån

 • Lära oss mera om USA
 • Träna läsförståelse
 • Träna hörförståelse
 • Träna att skriva på engelska
 • Träna på att prata engelska

 

Centralt innehåll

Bedömning

 • Under lektionen har du möjlighet att visa hur du jobbar och vad du lär dig.
 • På läxförhör redovisar du att du nu kan de ord och begrepp vi jobbat med.
 • Du visar på den skriftliga redovisningen om USA, dels häftet och dels provet, vad du lärt dig

Tidsperiod

v 17 - 23

Så här kommer vi att arbeta:

 

V 17        Utflykt

 

 

 

      Introduktion

 

               Film “Am. Revolutionen”

 

               Arbeta med häftet – Fakta s.1-3

 

 

 

 

 

V 18        Lovdag 1 maj          

 

 

 

       PowerPoint om USA

 

               Arbeta med häftet – The First People & Important dates s. 4-8

 

               Diskussion om immigration

 

 

 

V 19        Genomgång och arbete med texten ”Famous Americans”

 

               Läxa till ons v.20

 

               Muntliga redovisningar

 

              

 

               Power Point USA

 

               Film ”Top 10 USA landmarks”

 

               Arbeta med häftet – Am. Festivals s.9-11

 

 

 

 

 

V 20        Läxförhör

 

               Arbeta med häftet – Sports och The Am. thought of it first s. 12-14

 

 

 

               Hörövning

 

               Arbeta med häftet – School s.15-16

 

               Muntlig redovisning

 

 

 

 

 

V 21        Jobba klart/instuderingsfrågor/fördjupning

 

               Muntlig redovisning

 

                             

 

               Prov USA

 

 

 

 

 

V 22        Film

 

 

 

               Lov

 

 

 

 

 

V 23        Genomgång prov

 

      Betyg och utvärdering

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Levnadsvillkor, traditioner, sociala relationer och kulturella företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används.
  En  7-9
 • Talad engelska och texter från olika medier.
  En  7-9
 • Olika sätt att bearbeta egna framställningar för att variera, tydliggöra, precisera och anpassa dem efter deras syften.
  En  7-9

Matriser

En
Engelska kunskapskrav år 7-9

F
E
C
A
Muntlig framställning
Har ej ännu nått godkänd nivå.
I muntliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande
I muntliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
I muntliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, tydligt och sammanhängande.
Skriftlig framställning
Har ej ännu nått godkänd nivå.
I skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande
I skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
I skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, tydligt och sammanhängande
Strategier för förbättrad interaktion
Har ej ännu nått godkänd nivå.
Eleven kan välja och använda sig av i huvudsak fungerande strategier som i viss mån löser problem i och förbättrar interaktionen.
Eleven välja och använda sig av fungerande strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
Eleven välja och använda sig av väl fungerande strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen och för den framåt på ett konstruktivt sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: