Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sjöar och vattendrag

Skapad 2019-04-23 11:23 i Ringstorpsskolan Helsingborg
Grundskola 4 Biologi
Sjöar och vattendrag kan se olika ut beroende på var de ligger. Detta påverkar växt-och djurlivet i och kring vattendraget. Vilka arter finns där och hur ser de ut? Hur kan vi människor påverka livet i våra sjöar? Detta är några av de frågor vi kommer att arbeta med under temat.

Innehåll

 

I arbetet utvecklar du din kunskap om:

 •  Olika typer av sjöar i Sverige
 •  Några fåglar, fiskar och insekter som lever i och vid vattnet
 •  Vad som menas med en näringskedja och kunna ge exempel på en sådan som finns i sjön.
 •  Hur en fisk är uppbyggd.
 • Hur en groda utvecklas från rom till vuxen.
 • Hur människan kan skada livet i en sjö.

 

Så här kommer vi att arbeta:

 •  Läsa i läroboken "Koll på No", sidorna 78-93
 • Jobba i aktivitetsboken, sidorna 54-61
 •  Se på film
 •  Samtala och diskutera
 • Göra arbetsuppgifter kopplade till faktatexten

Så här visar du dina förmågor och kunskaper:

 • Skriftligt test
 • Delaktighet i samtal och diskussioner
 • Hur du arbetar på lektionerna och kunskaper du visar

 

Ord och begrepp:

Brunvattensjö bäck damm försurning gälar klarvattensjö mjölke näringsfattig näringsrik

Näringskedja plankton rom slättsjö yngel ytspänning å älv övergödning

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  Bi
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • Centralt innehåll
 • Människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar utveckling. Ekosystemtjänster, till exempel nedbrytning, pollinering och rening av vatten och luft.
  Bi  4-6
 • Djurs, växters och andra organismers liv. Fotosyntes, förbränning och ekologiska samband och vilken betydelse kunskaper om detta har, till exempel för jordbruk och fiske.
  Bi  4-6
 • Ekosystem i närmiljön, samband mellan olika organismer och namn på vanligt förekommande arter. Samband mellan organismer och den icke levande miljön.
  Bi  4-6
 • Livets utveckling och organismers anpassningar till olika livsmiljöer.
  Bi  4-6
 • Hur djur, växter och andra organismer kan identifieras, sorteras och grupperas.
  Bi  4-6
 • Tolkning och granskning av information med koppling till biologi, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.
  Bi  4-6

Matriser

Bi
Sjöar och vattendrag

Rubrik 1

på väg att nå målet
godtagbara kunskaper
mer än godtagbara kunskaper
Kännetecken för olika sjöar och vattendrag
Näringskedjan i sjöar
Fiskens uppbyggnad
Människans påverkan av livet i sjön
Känna till namnet på några fåglar, fiskar och insekter som lever i och vid vattnet
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: