Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Romantiken

Skapad 2019-04-23 11:58 i Tullbroskolan Falkenberg
Uppdaterad gemensam planeringsmall för Falkenbergs grundskolor från årskurs 1 till årskurs 9 ht-2018.
Grundskola 7 – 9 Svenska som andraspråk Svenska
Vi kommer att arbeta med litteraturhistoria, främst romantiken. Vi kommer att utgå ifrån teatern Frankenstein som vi nyligen sett.

Innehåll

 

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Analysera litteratur och kunna se kopplingen till författaren och tidsepoken. 

Bedömning - vad och hur

Bedömning sker under arbetets gång. Du kommer även att lämna in en slutuppgift som kommer att bedömas. 

Undervisning och arbetsformer

Vi kommer att se en film, från UR, som handlar om Romantiken. Utifrån den kommer vi att föra diskussioner både i mindre grupper och i helklass, Ni kommer att få läsa utdrag ur Frankenstein. Vi har även sett den som teater. Ni kommer även att skriva ett arbeta kring Frankenstein, Mary Shelley och romantiken.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  SvA
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  SvA
 • Centralt innehåll
 • Några skönlitterärt betydelsefulla ungdoms- och vuxenboksförfattare från Sverige, Norden och övriga världen och deras verk, samt de historiska och kulturella sammanhang som verken har tillkommit i.
  Sv  7-9
 • Några skönlitterärt betydelsefulla författare och deras verk samt de historiska och kulturella sammanhang som verken har tillkommit i.
  SvA  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan också föra enkla resonemang om verket med kopplingar till dess upphovsman.
  Sv  E 9
 • Eleven för också enkla resonemang om verket med kopplingar till dess upphovsman och drar då till viss del underbyggda slutsatser om samband mellan verk och upphovsman.
  SvA  E 9
 • Eleven drar då till viss del underbyggda slutsatser om hur verket har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som det har tillkommit i.
  Sv  E 9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: