Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fördjupning kristendomen

Skapad 2019-04-23 12:46 i Åsö grundskola Stockholm Grundskolor
Grundskola 7 – 9 Religionskunskap
I det här momentet kommer vi att fördjupa oss i den kristna tron, dess förgreningar samfund och traditioner. Tanken är att du skall få en fördjupad kunskap om den religion och traditioner som legat som grund för det svenska samhället, den västliga kulturen och de ideal som återspeglas i samhället och ställa det mot det hinduistiska/buddhistiska kulturerna.

Innehåll

Frågor värda att ställa är: Hur påverkas det svenska samhället av kristendomen, både i nutid och historiskt? Vad för konsekvenser får det på vårt sätt att leva? Vad innebar och innebär det för individen? Vilka etiska ställningstaganden har Sverige, individen och samhället lutat sig på och vilka Etiska modeller är relevanta idag kontra igår?

 

Arbetssätt.

Vi kommer att inleda arbetet med genomgångar och läxor rörande de tre stora inriktningarna inom kristendomen. Vi kommer att ha mindre läxförhör rörande dessa inriktningar. Vi kommer att läsa om dem, besvara instuderingsfrågor samt jämföra dem med varandra samt med buddhismen och hinduismen. Vad skiljer dem åt? På vilket sätt är de lika? Eleverna kommer att fortsätta sitt arbete med den tabell som påbörjats rörande hinduism och buddhism som redan påbörjats.

Arbetet kommer att redovisas muntligt och räknas som betygsunderlag med tidigare moment inom ämnet religionskunskap.

Bedömning

Inom bedömningen kommer dels läxförhör, aktivitet under lektioner samt den muntliga presentationen att vägas in. Värt att poängtera är att bedömningen för detta moment kommer att vägas samman med bedömningen av momentet gällande hinduismen och buddhismen. Bedömningen kommer att ske i den bifogade bedömningsmatrisen.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Centrala tankegångar och urkunder inom kristendomen samt utmärkande drag för kristendomens tre stora inriktningar: protestantism, katolicism och ortodoxi.
  Re  7-9
 • Kristendomen i Sverige. Från enhetskyrka till religiös mångfald och sekularisering.
  Re  7-9
 • Sambandet mellan samhälle och religion i olika tider och på olika platser.
  Re  7-9
 • Religionernas roll i några aktuella politiska skeenden och konflikter utifrån ett kritiskt förhållningssätt.
  Re  7-9
 • Riter, till exempel namngivning och konfirmation, och deras funktion vid formandet av identiteter och gemenskaper i religiösa och sekulära sammanhang.
  Re  7-9
 • Vardagliga moraliska dilemman. Analys och argumentation utifrån etiska modeller, till exempel konsekvens- och pliktetik.
  Re  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om kristendomen och de andra världsreligio­nerna och visar det genom att beskriva centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom religionerna.
  Re  E 9
 • Dessutom för eleven enkla resone­mang om likheter och skillnader inom och mellan några religioner och andra livs­ åskådningar.
  Re  E 9
 • Eleven kan utifrån undersökningar om hur religioner kan påverkas av och påverka samhälleliga förhållanden och skeenden beskriva enkla samband med enkla och till viss del underbyggda resonemang.
  Re  E 9
 • Eleven har goda kunskaper om kristendomen och de andra världsreligionerna och visar det genom att förklara och visa på samband mellan centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom religionerna.
  Re  C 9
 • Dessutom för eleven utvecklade resonemang om likheter och skillnader inom och mellan några religioner och andra livsåskådningar.
  Re  C 9
 • Eleven kan utifrån undersökningar om hur religioner kan påverkas av och påverka samhälleliga förhållanden och skeenden beskriva förhållande­ vis komplexa samband med utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang.
  Re  C 9
 • Eleven har mycket goda kunskaper om kristendomen och de andra världsreligionerna och visar det genom att förklara och visa på samband och generella mönster kring centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom religionerna.
  Re  A 9
 • Dessutom för eleven välutvecklade och nyanserade resonemang om likheter och skillnader inom och mellan några religioner och andra livsåskådningar.
  Re  A 9
 • Eleven kan utifrån undersökningar om hur religioner kan påverkas av och påverka samhälleliga förhållanden och skeenden beskriva komplexa samband med välutveck­lade och väl underbyggda resonemang.
  Re  A 9

Matriser

Re
Kristendomen en fördjupning

E
C
A
Fakta kunskaper, Begrepp och modeller
 • Re  E 9
 • Re  C 9
 • Re  A 9
Eleven har grundläggande kunskaper om kristendomen och de andra världsreligionerna och visar det genom att beskriva centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom religionerna.
Eleven har goda kunskaper om kristendomen och de andra världsreligionerna och visar det genom att förklara och visa på samband mellan centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom religionerna.
Eleven har mycket goda kunskaper om kristendomen och de andra världsreligionerna och visar det genom att förklara och visa på samband och generella mönster kringcentrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom religionerna.
Resonerande och samband
 • Re  E 9
 • Re  C 9
 • Re  A 9
Eleven för enkla resonemang om likheter och skillnader inom och mellan några religioner och andra livsåskådningar.
Eleven för utvecklade resonemang om likheter och skillnader inom och mellan några religioner och andra livsåskådningar.
Eleven för välutvecklade och nyanserade resonemang om likheter och skillnader inom och mellan några religioner och andra livsåskådningar.
Religionerna i relation till samhället/individen
 • Re  E 9
 • Re  C 9
 • Re  A 9
Eleven kan utifrån undersökningar om hur religioner kan påverkas av och påverka samhälleliga förhållanden och skeenden beskriva enklasamband med enkla och till viss del underbyggda resonemang
Eleven kan utifrån undersökningar om hur religioner kan påverkas av och påverka samhälleliga förhållanden och skeenden beskriva förhållandevis komplexa samband med utvecklade och relativt välunderbyggda resonemang.
Eleven kan utifrån undersökningar om hur religioner kan påverkas av och påverka samhälleliga förhållanden och skeenden beskriva komplexa samband med välutvecklade och väl underbyggda resonemang.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: