Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Samhällsekonomi vt 2019

Skapad 2019-04-23 14:10 i Kärlekens skola Halmstad
Grundskola 7 – 9 Samhällskunskap
Ni kommer att lära er om samhällsresurser och fördelning. Saker vi kommer att gå igenom är privatekonomi och den koppling som finns mellan arbete, inkomst och konsumtion. Vi kommer också att gå igenom offentlig ekonomi, såsom vad de skattepengar som stat, landsting och kommuner får in går till. Och vi kommer lära oss om företagsekonomi. Ett annat viktigt begrepp är inflation, vilket betyder värdet på pengar. Till exempel just nu har den svenska kronan hög inflation och om man reser till ett land med EURO så får man då mindre för pengarna, eftersom värdet på svenska kronan sjunkit, nu när inflationen varit hög. Vidare kommer ni att lära er om hög- och lågkonjunktur. När det går bra för landets ekonomi så talar man om att Sverige befinner sig i en högkonjunktur. Den svenska riksbanken kan påverka en konjunktur med att sänka eller höja räntan. Vi kommer också att gå igenom arbetsmarknaden, såsom varför det finns arbetslöshet och vad som påverkar arbetslösheten. Ett viktigt begrepp är det ekonomiska kretsloppet som handlar om hur olika aktörers ekonomi hänger samman. Alltså hur till exempel hushållsekonomi, bankernas ekonomi, företagsekonomi och statens ekonomi hänger samman. Länders ekonomier påverkas av globaliseringen, ni kommer att få lära er mer om hur länder är beroende av varandra.

Innehåll

Under v. 17-20 ska vi lära oss mer om samhällsresurser och fördelning. Under kommande fyra veckor kommer vi att arbeta med ämnet Samhällsresurser och fördelning, därutöver kommer vi även att gå igenom Globaliseringen.

Meningen är att ni ska lära er om hur olika aktörers ekonomier hänger samman i samhället och i världen. Såsom hur företagens ekonomi, privatekonomi och offentlig ekonomi påverkar varandra samt hur Sveriges ekonomi påverkas av globaliseringen.

 

 

Frågor ni kommer att arbeta med och lära er svaren på är bland annat:

Vad går skattepengar till?

Vilken roll spelar bankerna för ekonomin?

Vad betyder inflation?

Vad är det ekonomiska kretsloppet?

Vad betyder och innebär globalisering?

På vilket sätt är länder beroende av varandra?

Vad beror arbetslösheten på?

 

 

MÅL:

Förstå hur samhällsresurser och fördelning påverkar vårt samhälle både för individen och andra aktörer som företag och staten. Du som elev ska lära dig att se på samhällets ekonomi ur ett större och mer övergripande perspektiv där du kan problematisera kring samhällsstrukturer och samhällsfrågor.

Du ska förstå hur hushålls-, företags- och privatekonomi hänger samman.

Du ska ha lärt dig om hur olika länder är beroende av varandra och hur deras ekonomier hänger samman i vår globaliserade värld.

Du ska ha lärt dig om hur den svenska arbetsmarknadens förändringar och villkor.

Du ska ha lärt dig vad socioekonomiska villkor betyder.

 

 

VILKEN HJÄLP KOMMER DU ATT FÅ?

 

¤ Min, din egen och klasskompisars respons.

¤ Detta planeringshäfte.

¤ Mina genomgångar.

¤ Övningsuppgifter.

¤ Betygsmatrisen som visar vilka förmågor som är viktiga.

 

 

Hur vi kommer att arbeta:

¤ Jag kommer att berätta mycket för er i helklass.

¤ Ni kommer att få jobba enskilt vid visa övningar och i grupper under andra övningar.

¤ Vi kommer att ha gemensamma diskussioner i klassrummet.

¤ Det kommer att bli ett skriftligt prov.

¤ Ni kommer att få instuderingsfrågor till provet.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  Sh
 • analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller,
  Sh
 • Centralt innehåll
 • Hur hushållens, företagens och det offentligas ekonomi hänger samman. Orsaker till förändringar i samhällsekonomin och vilka effekter de kan få för individer och grupper.
  Sh  7-9
 • Hur länders och regioners ekonomier hänger samman och hur olika regioners ekonomier förändras i en globaliserad värld.
  Sh  7-9
 • Arbetsmarknadens och arbetslivets förändringar och villkor, till exempel arbetsmiljö och arbetsrätt. Utbildningsvägar, yrkesval och entreprenörskap i ett globalt samhälle. Några orsaker till individens val av yrke och till löneskillnader.
  Sh  7-9
 • Skillnader mellan människors ekonomiska resurser, makt och inflytande beroende på kön, etnicitet och socioekonomisk bakgrund. Sambanden mellan socioekonomisk bakgrund, utbildning, boende och välfärd. Begreppen jämlikhet och jämställdhet.
  Sh  7-9

Matriser

Sh
Samhällsekonomi vt 2019

Inte tillräckligt
Okej
Bra
Mycket bra
Kunskap
Du har inte visat tillräckligt med kunskap om ekonomins roll för individ, samhället och globaliseringen.
Du har en grundläggande kunskap om ekonomins roll för individ, samhället och globaliseringen.
Du har god kunskap om ekonomins roll för individ, samhället och globaliseringen.
Du har mycket god kunskap om ekonomins roll för individ, samhället och globaliseringen.
Analys
Du kan inte motivera vilka konsekvenser ekonomin har för individ, samhället och globaliseringen.
Du kan på ett enkelt sätt motivera vilka konsekvenser ekonomin har för individ, samhället och globaliseringen.
Du kan på ett bra och tydligt sätt motivera vilka konsekvenser ekonomin har för individ, samhället och globaliseringen.
Du kan på ett mycket bra och tydligt sätt motivera vilka konsekvenser ekonomin har för individ, samhället och globaliseringen.
Kommunikation
Du kan inte argumentera eller föra fram åsikter.
Du kan argumentera och föra fram åsikter.
Du kan på ett bra och tydligt sätt argumentera och föra fram åsikter.
Du kan på ett mycket bra och tydligt sätt argumentera och föra fram åsikter.
Information
Du har inte redovisat några källor.
Du redovisar källor.
Du redovisar källor och diskuterar deras relevans och trovärdighet.
Du redovisar några källor och diskuterar deras relevans och trovärdighet på ett fördjupat sätt.
Helhetsperspektiv
Du har inte visat att du kan resonera och reflektera om ekonomins roll för individ, samhället och globaliseringen.
Du har på ett enkelt sätt visat att du kan resonera och reflektera kring ekonomins roll för individ, samhället och globaliseringen.
Du har på ett avancerat sätt visat att du kan resonera och reflektera kring ekonomins roll för individ, samhället och globaliseringen.
Du har på ett mycket bra sätt visat att du kan resonera och reflektera kring ekonomins roll för individ, samhället och globaliseringen.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: