Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hälsovecka Bokus vt-19

Skapad 2019-04-23 14:11 i Förskolan Swedenborg LiCa förskolor
Förskola
Vår hälsovecka vårterminen 2019 infaller vecka 19. Då vill vi lägga extra fokus och uppmärksamma barnen vad vi kan göra och äta för att må så bra som möjligt.

Innehåll

NULÄGE: Barnen är aktiva under utevistelsen och utflykterna och vi tar vara på tiden vi kan vistas utomhus.

MÅL: Vårt mål är att synliggöra och medvetandegöra för barnen vikten av att röra på sig och hur det påverkar kropp och sinne.

SYFTE: Att skapa aktiviteter där vi tycker att vi mår bra och föra en dialog kring dem, både runt fysisk rörelse och mat.

GENOMFÖRANDE: Vi kommer ha Bamselopp för hela Bokus med diplom och medaljer. Barnen kommer också att få reflektera och lära sig kring mat och kost (tallriksmodellen). Vi samatalar kring barnens egna frågor samt ev våra ex Hur påverkas kroppen av rörelse? påverkas huvudet/sinnet? Va är bra mat? hur ofta ska man äta? hur mycket ska man röra på sig? Vi kommer även ha miniröris och gå på utflykter som vanligt.

DOKUMENTATION: Vi dokumenterar genom bilder och text som visas i unikum, min pärm eller på dokumentationsvägg.

ANSVAR: Alla pedagoger ansvarar för genomförande och dokumentation av aktiviteterna. 

 

Kopplingar till läroplanen

  • utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
    Lpfö98 Rev. 2016
  • utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande,
    Lpfö98 Rev. 2016
  • tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och upptäcker nya sätt att förstå sin omvärld,
    Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: