Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Favoritmatematik 4B kap 4 Stora tal

Skapad 2019-04-23 15:40 i Västerby skola Hedemora
Grundskola 4 Matematik
Hur skriver man stora tal med tiotusental och hundratusental? Hur kan man räkna ut stora tal med huvudräkning? Hur räknar man ut stora tal med skriftlig metod? Hur vet man vad en siffra är värd? Hur avrundar man stora tal? Det här kapitlet ska ge dig svar på dessa frågor. Du kommer också att träna strategier för att lösa matematiska problem.

Innehåll

Du kommer att få lära dig mer om:

 • Talområdet upp till hundratusental.
 • Addition och subtraktion i talområdet 0 till 1 000 000.
 • Jämföra stora tal.
 • Avrunda till närmaste tusental.
 • Multiplikation och division med uppställning i talområdet 0 till 1 000 000.

Hur ska vi arbeta?

 • Gemensamma genomgångar och diskussioner.
 • Gemensamt, parvis och enskilt arbete med olika typer av uppgifter.
 • Färdighetsträning i din bok.
 • Praktiska uppgifter.

 

Begrepp

avrunda, tiotusental, hundratusental, tecknet för ungefär lika med, summa, differens

Detta kommer att bedömas:

 • Ditt deltagande i diskussioner och genomgångar i grupp och/eller helklass.
 • Hur du uttrycker dig i matematiska diskussioner.
 • Ditt resultat på diagnosen.
 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Rationella tal och deras egenskaper.
  Ma  4-6
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.
  Ma  4-6

Matriser

Ma
Favoritmatematik 4B kap 4 Stora tal

METOD

Du har godtagbara kunskaper
Addera och subtrahera stora tal med huvudräkning
Ex: 47 000 + 12 000
 • Ma  E 6
Avrunda till närmaste tusental
Ex: 5 982 är ungefär lika mycket som 6 000
 • Ma  E 6
Använder skriftliga metoder för beräkning av stora tal i addition och subtraktion
Ex: 452 859 + 209 166
 • Ma  C 6
Använder skriftliga metoder för beräkning av stora tal i multiplikation och division
Ex: 34 * 1 978
 • Ma  E 6

BEGREPP

Du har godtagbara kunskaper
Kan använda och förstå begreppen avrunda, tiotusental, hundratusental, tecknet för ungefär lika med, summa, differens
 • Ma  E 6

PROBLEMLÖSNING

Du har godtagbara kunskaper
Förstår frågan i en textuppgift och använder en strategi för att lösa problemet.
Ex: Fem gånger flyger Kapten Vinge 2 941 km och sju gånger flyger hon 3 175 km. Hur långt flyger hon sammanlagt?
 • Ma  E 6

RESONEMANG

Du har godtagbara kunskaper
Bedömer svarets rimlighet vid överslagsräkning och huvudräkning.
 • Ma  E 6
Bedömer rimligheten i svaret vid skriftliga metoder och vid beräkning med miniräknare.
 • Ma  E 6
Kan delta i matematiska diskussioner genom att ställa frågor och framföra sina tankar
 • Ma  E 6

KOMMUNIKATION

Du har godtagbara kunskaper
Redovisar lösningen på ett fungerande sätt och använder sig av matematikens uttrycksformer, bild, text och matematiska symboler.
 • Ma  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: