Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Mera Favorit Matematik 1B kap 5

Skapad 2019-04-23 15:49 i Östra Karups skola Båstad
Grundskola F – 6 Matematik
VT-19

Innehåll

Syfte

Du ska lära dig:

 • problemlösning
 • tiotal
 • ental
 • att bilda  tvåsiffriga tal av tiotal och ental
 • dubbelt och hälften
 • talen 0-100
 • udda och jämna tal
 • att jämföra storleken på tal
 • talföljder
 • addition
 • subtraktion

Centralt innehåll

 • Att räkna addition och subtraktion med hela tiotal.
 • Dubbelt och hälften
 • Entalen och tiotalens plats i positionssystemet
 • att addera ental till tiotal
 • att utvidga talområdet till 100
 • att bekanta sig med hundratavlan

Undervisning

Du kommer att lära dig:

 • när vi har genomgångar
 • när du jobbar i din bok
 • när ni löser uppgifter tillsammans
 • när du förklarar hur du tänker
 • när vi har praktiskt matematik
 

Mål och bedömning

 • förstå enkla proportionella samband till dubbelt och hälften
 • utför addition och subtraktion med hela tiotal
 • behärskar räknesekvensen i olika steg uppåt och nedåt.
 • förstår likhet och olikhet
 • skiljer på jämna och udda tal
 • förstår frågan i en textuppgift
 • förstår och och använder begreppen ental och tiotal.

 

Du får visa att du kan:

 • i gemensamma diskussioner
 • i arbete enskilt, par grupp
 • på genomgångar
 • genom diagnosen

 

Matriser

Ma
Matematik kap 5 Klass 1 VT 19

Träna mer
Jag kan
problemlösning
Förstår frågan i en textuppgift.
Samband och förändringar
Förstå enkla proportionella samband till dubbelt och hälften.
Taluppfattning och tals användning
Utför addition och subtraktion med hela tiotal
Algebra
förstår likhet och olikhet
.
Taluppfattning och tals användning
skiljer på jämna och udda tal
problemlösning
förstår frågan i en textuppgift
Taluppfattning och tals användning
förstår och och använder begreppen ental och tiotal
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: