Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Våra sinnen

Skapad 2019-04-23 16:01 i Svanberga skola Norrtälje
Grundskola 1 – 3 NO (år 1-3) Svenska
Vi upplever vår omvärld genom våra sinnen syn, känsel, smak, lukt och hörsel. I våra öron, ögon, på huden, i näsan och på tungan finns miljontals små mottagare som är kopplade till nerver som leder till hjärnan. Tack vare våra sinnen kan vi se vår vackra natur, lyssna på musik, känna god smak och härliga dofter.

Innehåll

Tidsperiod

 •  Vecka 20 till och med vecka 24.

Förmågor

 • Du utvecklar din analytiska förmåga genom att förklara hur våra sinnen fungerar.
 • Du utvecklar din kommunikativa förmåga genom att samtala och diskutera, till exempel ställa frågor eller återberätta vad du lärt dig.
 • Du utvecklar din begreppsliga förmåga genom att använda begrepp, till exempel våra sinnen.
 • Du utvecklar din förmåga att hantera information genom att söka och samla information, till exempel läsa om våra sinnen.
 • Du utvecklar din metakognitiva förmåga genom att reflektera och ge omdömen, till exempel vid självbedömning eller kamratbedömning.

Hur ska jag visa det? (Bedömning)

Du visar vad du kan och har lärt dig genom att:

 • berätta/skriva om våra sinnen, vilka de är och hur de fungerar.
 • delta aktivt i och under lektionernas aktiviteter när vi gör experiment.
 • visa din dokumentation i din No-bok och i Unikum.

     Formativ

 • Självbedömning.
 • Kamratbedömning.
 • Återkoppling.
 • Exit Tickets.

     Summativ

 • Faktatexter.
 • Bilder.
 • Spelresultat.

Temat består av följande områden (planering):

 • Förförståelse: Kahoot!
 • Del 1: lukt
 • Del 2: smak
 • Del 3: hörsel
 • Del 4: syn
 • Del 5: känsel
 • Del 6: utvärdering

Uppgifter

 • Synen - undersökning och fakta

 • Känsel - undersökning och fakta

 • Synen - undersökning och fakta

 • Känseln - undersökning och fakta

 • Lukt - undersökning och fakta

 • Smak - undersökning och fakta

 • Hörsel - undersökning och fakta

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
  NO
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  NO
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Sv  1-3
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  Sv  1-3
 • Människans kroppsdelar, deras namn och funktion.
  NO  1-3
 • Människans upplevelser av ljus, ljud, temperatur, smak och doft med hjälp av olika sinnen.
  NO  1-3
 • Enkla naturvetenskapliga undersökningar.
  NO  1-3
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Genom att kommentera och återge några för eleven viktiga delar av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven grundläggande läsförståelse.
  Sv   3
 • Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
  Sv   3
 • I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.
  Sv   3
 • Eleven berättar också om några av människans kroppsdelar och sinnen, och diskuterar några faktorer som påverkar människors hälsa.
  NO   3
 • Utifrån tydliga instruktioner kan eleven utföra fältstudier och andra typer av enkla undersökningar som handlar om naturen och människan, kraft och rörelse samt vatten och luft.
  NO   3
 • Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.
  NO   3
 • Genom att kommentera och återge någon för eleven viktig del av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven begynnande läsförståelse. Med stöd av bilder eller frågor kan eleven också uppmärksamma när det uppstår problem med läsningen av ord eller med förståelse av sammanhanget och prövar då att läsa om och korrigera sig själv.
  Sv   1

Matriser

NO Sv
Våra sinnen åk 1-2

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Vilka sinnen vi har, hur de fungerar och används.
Eleven kan berätta om vilka sinnen vi har och var de sitter och hur du använder dem i olika situationer.
 • NO   3
Eleven berättar med stöd av en vuxen eller kamrat om något av våra sinnen. Till exempel om hur det fungerar och hur det används i olika situationer.
Eleven berättar självständigt om några av människans sinnen. Till exempel om hur det fungerar och hur det används i olika situationer.
Eleven berättar självständigt om alla våra sinnen. Till exempel om hur det fungerar och hur det används i olika situationer.
Utföra undersökningar...
Utföra undersökningar som handlar om våra sinnen.
 • NO   3
Utifrån tydliga instruktioner kan eleven med stöd av en vuxen eller kamrat utföra enkla undersökningar som handlar om våra sinnen.
Utifrån tydliga instruktioner kan eleven självständigt utföra enkla undersökningar som handlar om våra sinnen.
Utifrån tydliga instruktioner kan eleven självständigt utföra enkla undersökningar som handlar om våra sinnen och kan hjälpa och förklara för en kamrat.
Dokumentation
Dokumentera undersökningar.
 • NO   3
Eleven dokumenterar sina undersökningar genom att fota och lägga in i Unikum.
Eleven dokumenterar sina undersökningar genom att skriva och fota för att sedan lägga in i Unikum.
Eleven dokumenterar sina undersökningar genom att skriva och fota för att sedan lägga in i Unikum. Eleven och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.
Läsförståelse och skriva...
Eleven kan återge delar av en text och sedan sammanfatta genom skriva några meningar i Unikum och/eller i No-boken.
 • Sv   1
 • Sv   3
 • Sv   3
 • Sv   3
Eleven kan med hjälp av en vuxen skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
Eleven kan skriva enkla texter med flera meningar. Eleven skriver läsligt för hand och på dator.
Eleven kan skriva texter med läslig handstil och på dator. Eleven skriver läsligt för hand och på dator.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: