Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Energi och miljö v.15-18

Skapad 2019-04-23 17:11 i Hogstorps Skola Uddevalla
Grundskola 6 Kemi Teknik
Energiprincipen : Energi kan aldrig förstöras eller skapas på nytt, den kan bara omvandlas.

Innehåll

 

Mål: Kunna svara på

 • Hur kan energin omvandlas, men aldrig försvinna? 

 • Hur kan energi flytta sig mellan föremål som har olika temperatur? 

 • Kunna ge exempel på förnybara och fossila bränslen samt hur de påverkar klimatet och vår miljö. 

 • Vad är växthuseffekten?
 • Varför använder vi oss av isolering i olika sammanhang?

 

Arbetsområden:

 • Olika former av energi
 • Energiflöden
 • Energikällor
 • Växthuseffekten

 

Arbetssätt:                                                    

 • Diskussioner i grupp                                                                       
 • Faktatexter                                                               
 • Faktafilm 
 • Faktakollen                                                                           

 

Viktiga ord och begrepp:

värmeenergi                   energi

strålningsenergi              energiflöde

elektrisk energi               energikälla

lägesenergi                    förnybar energi

hållbar utveckling           icke förnybar energi

kemisk energi                 fossila bränslen

energiprincipen               växthuseffekten

fotosyntes                        isolering

                                  

Bedömning:

Jag kommer att göra en bedömning utifrån kunskapskraven och vad jag sett av:

 • Delaktighet på lektionerna
 • Faktakollen 30 april

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,
  Ke
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
  Ke
 • värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö, och
  Tk
 • analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid.
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Fotosyntes, förbränning och några andra grundläggande kemiska reaktioner.
  Ke  4-6
 • Materiens kretslopp genom råvarors förädling till produkter, hur de blir avfall som hanteras och sedan återgår till naturen.
  Ke  4-6
 • Fossila och förnybara bränslen. Deras betydelse för energianvändning och påverkan på klimatet.
  Ke  4-6
 • Olika sätt att hushålla med energi i hemmet.
  Tk  4-6
 • Konsekvenser av teknikval, till exempel för- och nackdelar med olika tekniska lösningar.
  Tk  4-6

Matriser

Tk Ke
Energi och miljö - Bedömningsmatris i kemi och teknik

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Begrepp
Förmågan att använda kemins och teknikens begrepp för att på olika sätt visa sina kunskaper och kunna framföra åsikter, i diskussioner och i skriftliga uppgifter.
Du har grundläggande kunskaper och visar det genom att beskriva, förklara, ställa frågor och framföra åsikter med viss användning av kemins och teknikens begrepp.
Du har goda kunskaper och visar det genom att beskriva, förklara, ställa frågor och framföra åsikter med god användning av kemins och teknikens begrepp.
Du har mycket goda kunskaper och visar det genom att beskriva, förklara, ställa frågor och framföra åsikter med mycket god användning av kemins och teknikens begrepp.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: