Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

04B - BÅ KE år 8 vt19 - Kolets (organisk) kemi

Skapad 2019-04-23 19:55 i Brunnsåkersskolan Halmstad
I arbetsområdet om Nobel och entreprenörskap läser vi om Alfred Nobel och hans gärningar. Vi lär oss om fler Nobelpristagare och hur viktig vetenskapen är för oss individer och för samhället i stort. Vi kopplar in entreprenörskap i arbetet då detta arbetsområde ska leda in på ett annat avsnitt i teknik som vi ska jobba med längre fram då eleverna behöver vara kreativa och entreprenörer!
Grundskola 8 Kemi
Livet på Jorden är kolbaserat, vilket betyder att allt levande material innehåller kol. Näst efter väte är kol det vanligaste grundämnet i alla levande organismer. Materialet i växter och djur som hamnar under jorden bevaras till eftervärlden. Länge trodde världen att organiska ämnen endast kunde framställas av naturen själv. I början av användandet av det naturvetenskapliga arbetssättet uppkom av en tillfällighet ett "nytt organiskt ämne" som forskare tidigare trott inte vart möjligt att skapa. Detta var startskottet till en fantastisk utveckling av den organiska kemin. Forskare upptäckte nya naturliga ämnen samt att de kunde framställa fler nya ämnen i fabriker och laboratorium. Material som plast, alkohol, livsmedel och läkemedel är resultatet av dessa framsteg idag.

Innehåll

Syfte

Du ska utveckla kunskaper om kemiska sammanhang samt nyfikenhet på och intresse för att undersöka och förstå din omvärld. Detta gör du genom att träna förmågan att genomföra systematiska undersökningar (naturvetenskapliga arbetsmetoder) och använda dig av olika typer av källor. Du ska även få träna förmågan att använda dig av kemins begrepp, modeller och teorier. Sist men inte minst ska du få kunskap om centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.

Ytterligare ett syfte är att bredda din kunskap inom kemiområdet för att lägga grunden till det stora NO-området i nian, "Hållbar utveckling".

 

Bedömning

Din förmåga att använda dina kunskaper kommer att bedömas med hjälp av tre individuella uppgifter;

1. Skriftligt prov i två delar

2. Två laborationer med tillhörande laborationsrapport - se separat uppgiftsbeskrivning - deadline fredagen den 3 maj

 

Checklista för att nå kunskapskraven inom detta område:

 • Grundämnet kol, C, och dess rena former med uppbyggnad, funktion och egenskaper
 • Kolets kretslopp
 • Fotosyntes
 • Cellandning
 • Växthuseffekt --> förhöjd växthuseffekt
 • Förbränning
 • Fossila bränslen
 • Kolväten
  - varför det finns så många kolföreningar
  - vad som är gemensamt
  - de vanligaste kolvätena och dess uppbyggnad, funktion, egenskaper och användningsområden
  - polymerers uppbyggnad och användningsområden (t ex plast och papper)
 • Alkoholer
  - de vanligaste alkoholerna och dess uppbyggnad, funktion, egenskaper och användningsområden
 • Organiska syror
  - de vanligaste organiska syrorna och dess uppbyggnad, funktion, egenskaper och användningsområden
 • Estrar
  - de vanligaste estrarna och dess uppkomst, framställning, funktion, egenskaper och användningsområden
 • Central upptäckt --> aktuella samhällsfrågor
 • Laborationer med tillhörande rapport

 

Till din hjälp

* Filmgenomgångar - Andreas Sandqvist

Kolets kemi: https://www.youtube.com/watch?v=WU8G7neD5x4&list=PLp3NbHYYT6eRhhiGvjO8zQffYsm_zr1m8

Kolets kretslopp: https://www.youtube.com/watch?v=1j7pZ4m1g1k

https://www.youtube.com/watch?v=Slzn30py69Q

Kolväten: https://www.youtube.com/watch?v=6cORgX7yXY8&list=PLp3NbHYYT6eRhhiGvjO8zQffYsm_zr1m8&index=2

Fossila bränslen: https://www.youtube.com/watch?v=dBmkK9-NZcg&index=3&list=PLp3NbHYYT6eRhhiGvjO8zQffYsm_zr1m8

Alkoholer: https://www.youtube.com/watch?v=36JET9eCM9c&list=PLp3NbHYYT6eRhhiGvjO8zQffYsm_zr1m8&index=4

Organiska syror och estrar: https://www.youtube.com/watch?v=O7Zg2BOJH8M&list=PLp3NbHYYT6eRhhiGvjO8zQffYsm_zr1m8&index=5

Polymerer: https://www.youtube.com/watch?v=mbHXZ-_xEHo&index=6&list=PLp3NbHYYT6eRhhiGvjO8zQffYsm_zr1m8

 

* Filmer

https://www.studi.se/ --> aktuella filmer och quiz har tilldelats dig på hemsidan

- https://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=42&article=W525 --> "Kol och kolväten"

 

* Faktalänkar

https://www.ptable.com/?lang=sv

http://kemi.ugglansno.se/

- https://www.naturvetenskap.org/kemi/hogstadiekemi/organisk-kemi/

- https://www.naturvetenskap.org/kemi/gymnasiekemi/organisk-kemi/

 

* Spel

- https://www.elevspel.se/amnen/kemi/781-organisk-kemi.html

 

 

 

 

Uppgifter

 • Labbrapport

Matriser

Ke
Skriftligt prov - Kolets (organisk) kemi - KEMI - år 8, vt19

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 2,5
Nivå 3
Nivå 3,5
Nivå 4
Fakta och begrepp - helhetsbedömning
Hur du använder kemins fakta och begrepp för att beskriva och förklara din kunskap inom "Kolets kemi".
Du visar inte på tillräckligt med grundläggande kunskap om områdets fakta och begrepp för att kunna förklara och beskriva hur saker hänger ihop.
Du har baskunskaper om områdets fakta och begrepp och visar det genom att förklara och beskriva hur saker hänger ihop på ett ganska bra sätt. Du använder kemins begrepp, modeller och teorier på ett ganska bra sätt.
Du har goda kunskaper om områdets fakta och begrepp och visar det genom att förklara och beskriva hur saker hänger ihop på ett utvecklat sätt. Du använder dig av kemins begrepp, modeller och teorier på ett bra sätt.
Du har mycket goda kunskaper om områdets fakta och begrepp och visar det genom att förklara och beskriva hur saker hänger ihop på ett välutvecklat sätt. Du använder dig av kemins begrepp, modeller och teorier på ett mycket bra sätt.
Fakta och begrepp - fråga 15
Hur du använder kemins fakta och begrepp för att beskriva och förklara kolets kretslopp med hjälp av begreppen fotosyntes, cellandning, förbränning, fossila bränslen, växthuseffekt och förhöjd växthuseffekt.
Du visar inte på tillräckligt med grundläggande kunskap om områdets fakta och begrepp för att kunna förklara och beskriva hur saker hänger ihop.
Du har baskunskaper om områdets fakta och begrepp och visar det genom att förklara och beskriva hur saker hänger ihop på ett ganska bra sätt. Du använder kemins begrepp, modeller och teorier på ett ganska bra sätt. Du gör det delvis utifrån uppgiftsbeskrivningen.
Du har goda kunskaper om områdets fakta och begrepp och visar det genom att förklara och beskriva hur saker hänger ihop på ett utvecklat sätt. Du använder dig av kemins begrepp, modeller och teorier på ett bra sätt. Du gör det mestadels utifrån uppgiftsbeskrivningen.
Du har mycket goda kunskaper om områdets fakta och begrepp och visar det genom att förklara och beskriva hur saker hänger ihop på ett välutvecklat sätt. Du använder dig av kemins begrepp, modeller och teorier på ett mycket bra sätt. Du gör det helt utifrån uppgiftsbeskrivningen.
Centrala upptäckter --> aktuella samhällsfrågor - fråga 16 och 17
Hur du använder din kunskap inom detta område för att beskriva, förklara, jämföra, resonera, motivera och generalisera samt hur den påverkar våra levnadsvillkor.
Du visar inte på tillräcklig förmåga att beskriva, förklara, jämföra, resonera, motivera och generalisera samt hur den påverkar våra levnadsvillkor.
Du beskriver, förklarar, jämför, resonerar, motiverar och generaliserar samt hur det påverkar våra levnadsvillkor på ett enkelt sätt.
Du beskriver, förklarar, jämför, resonerar, motiverar och generaliserar samt hur det påverkar våra levnadsvillkor på ett utvecklat sätt.
Du beskriver, förklarar, jämför, resonerar, motiverar och generaliserar samt hur det påverkar våra levnadsvillkor på ett välutvecklat sätt.

Ke
Laborationsbedömning - Kolets (organisk) kemi - år 8, vt19

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 2,5
Nivå 3
Nivå 3,5
Nivå 4
Säkerhet
Du har inte genomfört någon laboration eller genomför inte laborationen på ett säkert sätt.
Du använder utrustning på ett sätt som gör att det fungerar ganska bra när du laborerar.
Du använder utrustning på ett säkert sätt som gör att det fungerar bra när du laborerar.
Du använder utrustning på ett säkert sätt som gör att det fungerar mycket bra när du laborerar.
Slutsats
Du har inte genomfört någon laboration eller inte dragit några slutsatser.
Du drar enkla slutsatser som hänger ihop med modeller och teorier i kemi på ett ganska bra sätt. Du har en knaper, alternativt saknar, jämförelse mellan frågeställningen och/eller hypotesen med resultatet i undersökningen.
Du drar utvecklade slutsatser som hänger ihop med modeller och teorier i kemi på ett bra sätt. Du jämför frågeställningen och/eller hypotesen med resultatet i undersökningen på ett utvecklat sätt.
Du drar välutvecklade slutsatser som hänger ihop med modeller och teorier i kemi på ett mycket bra sätt. Du jämför frågeställningen och hypotesen med resultatet i undersökningen på ett mycket bra sätt.
Rimlighet, felkällor och förbättringsområden
Du har inte genomfört någon laboration eller inte angivit några felkällor/förbättringsområden.
Du diskuterar/resonerar på ett enkelt sätt om dina resultat är rimliga samt hjälper till att ge förslag som kan göra undersökningen bättre.
Du diskuterar/resonerar på ett utvecklat sätt om dina resultat är rimliga samt ger förslag på hur undersökningen kan förbättras. Du gör även ett försök till att nämna felkällor.
Du diskuterar/resonera på ett välutvecklat sätt om dina resultat är rimliga samt ger flera förslag på hur undersökningen kan förbättras och motiverar dessa. Du tar även upp möjliga felkällor samt motiverar dem.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: