Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Världsreligionerna hinduism och buddhism

Skapad 2019-04-23 20:46 i Ekdalaskolan Härryda
Världsreligionerna: Islam, Judendom, Hinduism, Buddism och Kristendom.
Grundskola 6 Religionskunskap
I det här arbetsområdet kommer vi under de närmaste veckorna att arbeta med världsreligionerna hinduism och buddhism. Vi kommer även att läsa om hur det är att vara hindu i Sverige. Religioner och andra livsåskådningar är viktiga delar i människors liv. Det finns en mångfald av olika livsåskådningar i Sverige och vi möter människor från många olika kulturer och för att kunna möta dessa människor och förstå dem, på bästa sätt, är det viktigt att ha kunskaper om olika religioner. Vad är religion? Människor över hela jorden har skapat olika sätt att tänka och leva. Det finns olika berättelser om samhället, tankar om livet, döden, vilka maträtter vi äter, vilka kläder vi har på oss; allt detta skulle kunna vara religion. Vi ska fortsätta arbeta med världsreligionerna och arbeta nu med hinduism och buddhism och om livsfrågor som identitet om vilka vi är? Människors religion är ofta viktiga för deras identitet och ser religionen som en viktig del av livet vilket det är för en stor del av världens människor. När vi läser om de olika religionerna kommer vi att se likheter men också olikheter. Vi kommer även att se att det finns olika uppfattningar om sin religion även om de har samma religion.

Innehåll

Innehåll

Vad ska jag som elev utveckla

Följande mål ligger till grund där du ska utveckla din förmåga att;

 • analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
 • analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,
 • reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet
 • söka information om religioner och andra livsåskådningar och värdera källornas relevans och trovärdighet

Vad ska vi arbeta med 

 • Vi kommer att repetera och arbeta med världsreligionerna judendomen, kristendomen och islam; centrala tankegångar, heliga skrifter (urkunder) och riter
 • huvuddragen i religionernas historia och ta upp en del likheter och olikheter
 • identitetsskapande; religioners roll

Hur ska vi arbeta?

Vi kommer att jobba utifrån ett språk- och kunskapskutvecklande arbetssätt och arbetar med ord och begreppsförståelse.  Ni kommer då att få träna er på att använda er av begreppen i muntliga och skriftliga sammanhang. Ni kommer också ha diskussioner i grupp och i helklass kring religionerna. Ni kommer att träna er på att jämföra för att hitta likheter och skillnader mellan religionerna och i samband med detta träna på att utveckla era resonemang. Vi kommer att utgå ifrån filmer, föreläsningar och olika texter. 

Planering;

Arbetsområdet omfattar v 17-24 då vi kommer att arbeta med världsreligionerna hinduism och buddhism. Läxor och prov finns angivet i kalendern, material som texter, frågor, kartor, ord och begreppslista annat som vi arbetar med finns i classroom.

Hur sker elevinflytandet inom arbetsområdet?

Du kommer under vissa delar av momentet kunna påverka arbetssättet. Hur lär du dig på bästa sätt? 

Hur ska jag som elev visa vad jag lärt mig?

Du visar dina kunskaper i det skriftliga prov som vi kommer att ha, de uppgifter du arbetar med under lektionerna och det muntliga deltagandet du visar i diskussioner i klassen.

Du ska kunna; 

 • berätta  om hinduismens grundtankar
 • heliga rum och platser
 • ritualer
 • levnadsregler
 • likheter-olikheter
 • visa på samband 
 • resonera om vad som är viktigt för en hindu

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
  Re
 • reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet,
  Re
 • söka information om religioner och andra livsåskådningar och värdera källornas relevans och trovärdighet.
  Re
 • Centralt innehåll
 • Ritualer och religiöst motiverade levnadsregler samt heliga platser och rum i kristendomen och i de andra världsreligionerna islam, judendom, hinduism och buddhism.
  Re  4-6
 • Centrala tankegångar bakom ritualer, levnadsregler och heliga platser i kristendomen och de andra världsreligionerna, till exempel som de uttrycks i religiösa berättelser i Bibeln och andra urkunder.
  Re  4-6
 • Vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för människors identitet, livsstil och grupptillhörighet.
  Re  4-6

Matriser

Re
2014 Världsreligionerna årskurs 6

E
C
A
Religioner och andra livsåskådningar
 • Re  4-6
 • Re  4-6
Du har grundläggande kunskaper om några heliga platser eller rum, ritualer och levnadsregler som hör till världsreligionerna. Du visar detta genom att föra enkla resonemang om likheter och skillnader mellan några religioner. Du visar på enkla samband mellan konkreta religiösa uttryck och centrala tankegångar inom världsreligionerna.
Du har goda kunskaper om några heliga platser eller rum, ritualer och levnadsregler som hör till världsreligionerna. Du visar detta genom att föra utvecklande resonemang om likheter och skillnader mellan några religioner. Du visar på enkla samband mellan konkreta religiösa uttryck och centrala tankegångar inom världsreligionerna.
Du har mycket goda kunskaper om några heliga platser eller rum, ritualer och levnadsregler som hör till världsreligionerna. Du visar detta genom att föra välutvecklande resonemang om likheter och skillnader mellan några religioner. Du visar på enkla samband mellan konkreta religiösa uttryck och centrala tankegångar inom världsreligionerna.
 • Re  4-6
Du kan föra enkla resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för olika människor på ett sätt som till viss del för resonemanget framåt.
Du kan föra utvecklade resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för olika människor på ett sätt som för resonemanget framåt.
Du kan föra välutvecklade och nyanserade resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för olika människor på ett sätt som för resonemanget framåt och fördjupar eller breddar det.
 • Re  4-6
Du kan föra enkla resonemang om vardagliga moraliska frågor och vad det kan innebära att göra gott.
Du kan föra utvecklade resonemang om vardagliga moraliska frågor och vad det kan innebära att göra gott.
Du kan föra välutvecklade resonemang om vardagliga moraliska frågor och vad det kan innebära att göra gott.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: