Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Återbruk textil, trä & metall

Skapad 2019-04-23 20:52 i Ljungbyskolan Falkenberg
Återbruk- gammalt blir nytt i trä- och metallslöjden.
Grundskola 6 Slöjd
"Slit och släng" - trenden gör att sopbergen runt om i världen bara växer. Det är inte alltid nödvändigt att kasta saker, utan istället kan man tillverka något annat av dem....

Innehåll

Återbruk

Syfte:
Eleverna ges möjlighet att utvecklas i en process där tanke, sinnesupplevelse och handling samverkar. Undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att göra nya föremål av gammalt material. Och utveckla att sammanfoga delar av olika redan använda material.

Sl

- Syfte formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker

Syfte analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp

Syfte motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån kvalitets- och miljöaspekter,

Centralt innehåll:

- Slöjdens material, redskap och hantverkstekniker. Materialens egenskaper, deras användningsområden och kombinationsmöjligheter.

- Slöjdens material, redskap och hantverkstekniker Handverktyg, redskap och maskiner, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.

Slöjdens material, redskap och hantverkstekniker Några former av hantverkstekniker. Begrepp som används i samband med de olika teknikerna.

Slöjdens material, redskap och hantverkstekniker Två- eller tredimensionella skisser, modeller, hur de kan läsas och kopplas till matematiska beräkningar.

Genomförande:

Vi att jobba med återbruk. Du kommer att få göra en ny tag/logga av gamla saker. 

Bedömning: Slöjdarbetets olika delar: överväganden, framställning och värdering av arbetsprocessen. Dina egna reflektioner runt återbruk.

Undervisning: Vi kommer att diskutera under framställningen Vad? Hur? kan vi återbruka.
 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: