Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Babblarna på Skarans förskola

Skapad 2019-04-23 21:20 i Skarans förskola Helsingborg
Babblarna är ett koncept som innehåller böcker, spel och leksaker med ett tydligt syfte att stimulera och utveckla barns tal och språk.
Förskola
Babblarna figurer är skapade efter förskolans sätt att arbeta enligt läroplanen. Babblarna har tydliga former och färger - där ingår olika ämnen, som förskolan arbetar efter, för att barnen ska kunna ha möjlighet att utvecklas så långt som möjligt efter sin egen förmåga.

Innehåll

Vi använder oss utav Babblarna karaktärerna med läroplan som grund, och inspiration för olika aktiviteter.

Babba symboliserar språkkunnighet, språklek och olika ord. Dessutom älskar Babba att bada.

Bibbi symboliserar matematik och problemlösning. Bibbi älskar även att bygga.

Bobbo symboliserar rörelse och motorik. Bobbo älskar bland annat även bollar.

Dadda symboliserar naturkunskap, naturvetenskap och teknik. Dadda älskar dessutom att dansa.

Diddi symboliserar skapande i alla möjliga material man kan hitta.

Doddo symboliserar socialt samspel, gillar att kramas och att vara tillsammans.

Genom olika planerade och spontana aktiviteter som utgår från Babblarnas egenskaper kommer vi att närma oss läroplanens mål. Vi kommer presentera varje Babblare för sig och låta denna, i samråd med barnens egna intressen, inspirera oss i verksamheten över en bestämd tid.

 

Grupper Humlor och Skalbaggar

Med Babba kommer vi att arbeta med flanosagor, sagor, böcker, bibliotek, bio mm.

Med Bibbi kommer vi att arbeta med bygg och konstruktion, sorteringsövningar och samarbetsövningar.

Med Bobbo kommer vi att arbeta med balans, rörelse, dans, bollekar mm.

Med Dadda kommer vi att arbeta med skräpplock, odling, hållbar utveckling, kemikaliesmart förskola mm.

Med Diddi kommer vi att arbeta med främst olika erbjudanden i vår ateljé.

Med Doddo kommer vi att arbeta med kamratskap, rättvisa, socialt samspel mm.

 

Dokumentation, utvärdering och uppföljning

Vi använder pedagogisk dokumentation för att synliggöra barnens lärandeprocess. Vi använder olika digitala verktyg genom att fotografera, anteckna och ibland filma.

Vi reflekterar, diskuterar med barnen och i arbetslaget. Vad har vi sett? Vad gör barnen? Vad behöver de för att komma vidare? Har miljön någon påverkan?

Efter arbetet med observation, dokumentation och reflektion så kommer en ny utmaning tillbaka till barnen för ytterligare ett lärande.

 

Kopplingar till läroplanen

 • utvecklar sin identitet och känner trygghet i den,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp samt för mätning, tid och förändring,
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: