Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Språk

Skapad 2019-04-24 08:13 i Myggenäs förskola Tjörn
Förskola
Språkutveckling utifrån Bornholmsmodellen.

Innehåll

Syfte/mål

 Barnen tillägnar sig språk genom språksamling. Vi har alltid en inledning, läser en bok, rimmar, sjunger och dansa. I den lilla gruppen tillägnar sig barnen språket på ett koncentrerat sätt. Alla barn får komma till tals.

Undervisning

Vi är inspirerade av Bornholmsmodellen som vi arbetar regelbundet med. Nu i vår använder vi utav språkmaterialet Sagan om den lilla lilla gumman. Genom att ha språklekar med barnen, som rim och ramsor och klappa ord och stavelser, förbereder vi barnen inför den kommande läsinlärningen. Vi använder oss mycket av sagopåsar, böcker och att sätta ord på de situationer som händer under dagarna.  Vi förstärker vårt språk och barnens språkutveckling genom att använda oss av tecken som stöd. 

 

Kopplingar till läroplanen

 • utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och deras kommunikativa funktioner,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar intresse för bilder, texter och olika medier samt sin förmåga att använda sig av, tolka och samtala om dessa,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama,
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: