Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Statistik åk7

Skapad 2019-04-24 09:51 i Glömstaskolan Huddinge
Statistik åk 7 Prio
Grundskola 7 Matematik
Statistik - på detta avsnitt kommer du får lära dig mer om olika former av diagram så som stolp-, stalpel-, cirkel- och linje-diagram samt hur man beräknar medelvärde, medianvärde och typvärde.

Innehåll

Tidsperiod

 •  vecka 18-21

Förmågor

 • Formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
 • Använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp
 • Välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter.

Vad ska vi lära oss?

 

 • Vi ska kunna avläsa, skapa och lösa uppgifter med hjälp av de olika diagramtyperna: cirkeldiagram, stapeldiagram, stolpdiagram, linjediagram. Vi kommer även att titta på histogram och venndiagram.
 • Vi ska lära oss att göra och avläsa tabeller. Vi ska lära oss skillnaden på frekvens och relativ frekvens.
 • Vi ska lära oss att skapa och lösa uppgifter med medelvärde, typvärde och medianvärde.

 

 

Hur ska jag visa det? (Bedömning)

     Formativ

 • Genomgångar, diskussioner och reflektioner, aktiviteter i grupp och individuellt.
 • Ev. Begreppstest och kapiteltest

     Summativ

 • Skriftligt prov & bedömningsuppgift

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Tabeller, diagram och grafer samt hur de kan tolkas och användas för att beskriva resultat av egna och andras undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg. Hur lägesmått och spridningsmått kan användas för bedömning av resultat vid statistiska undersökningar.
  Ma  7-9
 • Strategier för problemlösning i vardagliga situationer och inom olika ämnesområden samt värdering av valda strategier och metoder.
  Ma  7-9
 • Enkla matematiska modeller och hur de kan användas i olika situationer.
  Ma  7-9

Matriser

Ma
Statistik åk 7

E
C
A
Begrepp
Du ska kunna förstå och använda följande begrepp: frekvens, tabell, kolumn, rad, linjediagram, stolpdiagram, cirkeldiagram, vågrät axel, lodrät axel, lägesmått (median, medelvärde, typvärde)
Du har grundläggande kunskaper om flertalet av följande begrepp och kan använda dem i välkända sammanhang på ett fungerande sätt.
Du har goda kunskaper om samtliga begrepp som står under betyget E och kan använda dem i bekanta sammanhang på ett väl fungerande sätt.
Du har mycket goda kunskaper om samtliga begrepp som står under betyget E och kan använda dem i bekanta sammanhang på ett väl fungerande sätt.
Metod
Här ska du veta vilken metod du ska välja och hur du ska använda den när du löser rutinuppgifter inom statistik. Det gäller följande: - Du ska genomföra en egen undersökning och redovisa resultatet i form av olika diagram - Du ska kunna tolka och förstå andras undersökningar - Du ska kunna rita upp, använda och läsa av olika tabeller - Du ska veta vilken metod du ska använda när du beräkna olika lägesmått
Du kan välja och använda fungerande metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och rutinuppgifter inom statistik med tillfredställande resultat. Du behöver ev viss hjälp med användandet av olika metoder.
Du kan välja och använda olika metoder med god anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom statistik med gott resultat.
Du kan, med säkerhet, välja och använda den metod som passar bäst och är mest effektiv och du visar på mycket gott resultat.
Problemlösning
Du ska kunna lösa problem i bekanta situationer genom att välja en bra strategi och en lämplig metod.
Du väljer en i huvudsak fungerande strategi med viss anpassning till problemet. (Bedömningsuppgift)
Du kan lösa problem på ett relativt fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med förhållandevis bra anpassning till problemet.
Du kan lösa svårare problem på ett väl fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med god anpassningar till problemet.
Resonemang
Du ska visa att du kan resonera kring tillvägagångsätt och resultatets rimlighet.
Du kan föra ett enkelt resonemang och hur man ska tänka och räkna och även resultatets rimlighet.
Du kan föra ett utvecklat resonemang som är relativt väl underbyggt kring tillvägagångssätt och om resultatets rimlighet.
Du kan föra ett bra utvecklat resonemang som är relativt väl underbyggt kring tillvägagångssätt och om resultatets rimlighet.
Kommunikation
Du ska redovisa dina lösningar så att de är möjliga att följa.
Det går oftast att följa dina uträkningar så att det går att se din tanke.
Du gör tydliga beräkningar som är enkla att följa.
Du kan på ett mycket bra och effektivt sätt redovisa dina lösningar så att de är enkla att följa.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: