Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Pubertet, identitet och värderingar.

Skapad 2019-04-24 10:12 i Rydebäcksskolan Helsingborg
Grundskola 6 Biologi
Vad händer egentligen i kroppen när vi kommer in i puberteten? Är det verkligen normalt att få stora fötter och känna sig irriterad för ingenting? Finns det normer och värderingar i vårt samhälle/i skolan som borde ändras? Eller är vi jämställda så att alla har samma rättigheter och skyldigheter? Detta och mycket mer ska du få fundera på och diskutera under detta arbetsområde.

Innehåll

Mål:

När vi har avslutat arbetsområdet ska du kunna:

 • Veta vad som händer i puberteten.
 • Veta vad identitet och sexualitet betyder.
 • Känna till olika normer.
 • Veta vad som menas med jämställdhet.
 • Kunna förklara vad kärlek, relationer och ansvar betyder.

 

 Så här kommer vi att arbeta:

 • Vi kommer att ha gemensamma genomgångar och diskussioner.
 • Vi kommer att titta på filmer som sedan följs av diskussioner.
 • Alla ges möjlighet att lämna in frågor i vår frågelåda och dessa blir vårt diskussionsunderlag.
 • Du kommer att få läsa och lyssna på texter och ta ställning med dina egna åsikter. 

 

Bedömning:

V. 20 kommer du att få frågor att svara på. Det kommer var faktafrågor om puberteten men även värderingsfrågor där du kan uttrycka din egen åsikt utifrån det vi diskuterat inom ämnesområdet. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  Bi
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • Centralt innehåll
 • Människans pubertet, sexualitet och reproduktion samt frågor om identitet, jämställdhet, relationer, kärlek och ansvar.
  Bi  4-6

Matriser

Bi
Bedömningsmatris Pubertet

Genom undervisningen i ämnet biologi ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

I tabellen nedan hittar du kunskapskraven för betyg E - C- A i slutet av årskurs 6.
 • Bi   använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
 • Bi   genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
 • Bi   använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
E
C
A
Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt.
Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med viss anpassning till sammanhanget.
Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med relativt god anpassning till sammanhanget.
Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med god anpassning till sammanhanget.
I enkla och till viss del underbyggda resonemang om hälsa, sjukdom och pubertet kan eleven relatera till några samband i människokroppen.
I utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hälsa, sjukdom och pubertet kan eleven relatera till några samband i människokroppen.
I välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hälsa, sjukdom och pubertet kan eleven relatera till några samband i människokroppen.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: