Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Lyftkranen-ett teknikarbete redigerad 2019

Skapad 2019-04-24 12:38 i Södra Ängby skola Stockholm Grundskolor
Ett teknikprojekt i åk 7. Redigerat efter genomfört arbete. Elmotorer var för svaga för att lyfta. Använd stora sprutor för kraftöverföring. Dela ut påsar med färdigt material till varje grupp. I påsen bör det finnas; pinnar av olika grovlek, blompinnar, glasspinnar stora och små, hjul, remskivor av trä, trådrulle, fyra sprutor och 20cm slang, hållare till sprutorna, snöre, gummisnodd, spånskivor 2st. Därtill; limstift, limpistoler,
Grundskola 7 – 9 Teknik
Uppdraget är att tillverka en stabil lyftkran som kan hissa upp ett föremål och sätta ned föremålet igen. En kraftöverföring ska ske med hjälp av pneumatik eller hydraulik.

Innehåll

Arbetet:

Teorilektioner kommer att varvas med praktiska lektioner med bygge av lyftkranen.

Den teoretiska delen kommer handla om lyftkranar ur ett tekniskt och historiskt perspektiv. Vi kommer att lära oss om hållfasthet och tekniska lösningar för att bygga stabilt. Ritteknik kommer att ingå i undervisningen.

Det praktiska arbetet kommer att ske i grupper om 2-3 elever.

På slutet av lektionerna kommer det att finnas frågor som ska besvaras i loggboken.

Vid den slutliga redovisningen ska lyftkranen presenteras och loggboken med all skriftlig dokumentation lämnas in av gruppen.

 Arbetsgång

Gruppen arbetar gemensamt för att lösa uppgiften. Lärare kan användas som bollplank och finns tillgänglig för frågor. Grupperna får naturligtvis hjälpa varandra. Eleverna skall tänka på att dokumentera sin arbetsprocess hela tiden.

 

·         Introduktion, uppstart/genomgång av uppgiften och gruppindelning. 

·         Läs igenom HELA uppgiften och diskutera i gruppen vilken kranmodell ni skall bygga och hur ni bäst använder materialet.

·         Gruppen skriver en planering som visas för läraren och dokumenteras i loggboken.

·         Gör en tydlig skiss eller ritning över kranen som ska dokumenteras i loggboken.

·         Därefter får eleverna gruppens material.

·         Eleverna konstruerar och bygger en kran.

·         Dokumentation sker hela tiden till hjälp kommer det att finnas frågor att besvara.

·         En slutlig ritning lämnas in i loggboken.

·         Presentation av kran och dokumentation.

  • En utvärdering av arbetet med förbättringsförslag efter redovisning.

 

 

Kravspecifikation på lyftkranen:

  • Föremålet som ska lyftas har en massa av minst 500 g.
  • Kranen ska ha en fungerande hydraulik eller pneumatik.
  • Föremålet ska lyftas minst 20 cm vertikalt (upp).
  • Lyftkranen ska vara stabil och klara en belastning på 1 kg
  • Lyftkranen ska vara minst 50 cm hög.

 

Redovisning

En lyftkran som följer kravspecifikationen.

En digital- eller pappers- loggbok där arbetet med att framställa lyftkranen går att följa.

En skiss eller en skalenlig teknisk ritning av lyftkranen.

En utvärdering av arbetet med förbättringsförslag efter redovisning.

Centralt innehåll åk 7-9 Teknik

Ur Lgr 11

Tekniska lösningar

·         Styr och regler system i tekniska lösningar för överföring av kontroll av kraft och rörelse.

·         Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.

Arbetssätt för utveckling av tekniska lösningar

·         Teknikarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och prövning. Hur faserna i arbetsprocessen samverkar.

·         Egna konstruktioner där man tillämpar principer för styrning och reglering med hjälp av hydraulik eller elektronik.

·         Enkla skriftliga rapporter som beskriver och sammanfattar konstruktion- och utvecklingsarbete.

-          Betydelsen av egenskaper, till exempel drag- och tryckhållfasthet, hårdhet och elasticitet vid val av material i tekniska lösningar.

-          Egenskaper hos och tillämpningar av ett antal nya material.

-          Ord och begrepp för att benämna och samtal om tekniska lösningar.

Bedömning: se matris

Lyftkranens konstruktion och egenskaper kommer att bedömas vid presentationen.

Dokumentation av arbetet.

Arbetsprocessen.

Uppgifter

  • Lyftkran pp

  • Fackverkskonstruktion

Matriser

Tk
Lyftkranen-ett teknikarbete

Lyftkranens konstruktion

E
C
A
Stabilitet
Klarar en belastning på 250 g utan att välta
Klarar en belastning på 500 g utan att välta
Klarar en belastning på 1 kg utan att välta
Funktion
Går att hänga ett föremål.
Går att lyfta upp eller ned enligt kravspecifikation
Går att lyfta upp och ned enligt kravspecifikation
Kraftöverföring
Fungerar delvis med hjälp av pneumatik eller hydraulik
Fungerar väl med hjälp av pneumatik eller hydraulik
Fungerar mycket väl med hjälp av pneumatik eller hydraulik

Dokumentation

E
C
A
Rapport
Gör enkel dokumentation av arbetet där intentionen i arbetet till viss del är synliggjord. Gör en planering som till viss del går att följa.
Gör utvecklad dokumentation av arbetet där intentionen i arbetet är relativt väl synliggjord. Gör en planering som till stora delar går att följa.
Gör välutvecklad dokumentation av arbetet där intentionen i arbetet är väl synliggjord. Gör en planering som går att följa.
Ritning
Gör en skiss
Gör en skalenlig skiss eller bristfällig ritning
Gör en måttsatt och skalenlig ritning enligt mallen med ritning från tre håll

Arbetsprocess

E
C
A
Arbetet
Du kan genomför arbetet genom att undersöka och pröva möjliga idéer till lösningar. Under arbetsprocessen bidrar du till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt. Du arbetar relativt självständigt.
Du kan genomföra arbetet genom att undersöka och pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar. Under arbetsprocessen formulerar och väljer du handlingsalternativ som med någon bearbetning leder framåt. Du arbetar självständigt.
Du kan genomföra arbetet genom att undersöka och systematiskt pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar. Under arbetsprocessen formulerar och väljer du handlingsalternativ som leder framåt. Du arbetar självständigt
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: