Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vasatiden

Skapad 2019-04-24 12:38 i Ekenäs skolan Stenungsund
En pedagogisk planering för skolår 4-6 rörande Vasatiden.
Grundskola 4 – 6 Historia
Vi ska arbeta med den period i historien som kallas Vasatiden.

Innehåll

Syfte - Varför ska vi arbeta med medeltiden?

Genom undervisningen i historia ska du enligt Lgr 11 förbättra dina förmågor att:

  • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,

  • kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,

  • reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och

  • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas,skapas och används.

Arbetssätt - det här ska vi göra:

  • Se på film. 

  • Det blir genomgångar, föreläsningar samt möjlighet att föra samtal och diskussioner.

  • Arbeta med textbearbetning på olika sätt. T. ex. faktatexter, arbeta med instuderingsfrågor.

Matriser

Hi
Vasatiden- bedömningsmatris 4-6

Insats krävs
Historiska förhållanden, skeenden, gestalter
Du har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under Vasatiden.
Du har goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under Vasatiden.
Du har mycket goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under Vasatiden.
Samhällsförändringar, levnadsvillkor och handlingar
Du visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.
Du visar det genom att föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.
Du visar det genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.
Utvecklingslinjers påverkan av samtiden
Du visar hur Vasatiden har påverkat vår samtid, och motiverar ditt resonemang med enkla och till viss del underbyggda hänvisningar till det förflutna.
Du visar hur Vasatiden har påverkat vår samtid, och motiverar ditt resonemang med utvecklade och relativt väl underbyggda hänvisningar till det förflutna.
Du visar hur Vasatiden har påverkat vår samtid, och motiverar ditt resonemang med välutvecklade och väl underbyggda hänvisningar till det förflutna.
Spår av historien
Du kan tolka och visa på spår av Vasatiden i vår tid och föra enkla resonemang om varför det finns likheter och skillnader i olika framställningar av historiska händelser, personer och tidsperioder.
Du kan tolka och visa på spår av Vasatiden i vår tid och föra utvecklade resonemang om varför det finns likheter och skillnader i olika framställningar av historiska händelser, personer och tidsperioder.
Du kan tolka och visa på spår av Vasatiden i vår tid och föra välutvecklade och nyanserade resonemang om varför det finns likheter och skillnader i olika framställningar av historiska händelser, personer och tidsperioder.
Historiska begrepp
I studier kan du använda historiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
I studier kan du använda historiska begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
I studier kan du använda historiska begrepp på ett väl fungerande sätt.
Olika framställningar av historia
Du kan föra enkla resonemang om varför det finns likheter och skillnader i framställningen av historia
Du kan föra utvecklade resonemang om varför det finns likheter och skillnader i framställningen av historia
Du kan föra utvecklade och nyanserade resonemang om varför det finns likheter och skillnader i framställningen av historia
Källor
Du kan använda historiska källor för att dra enkla slutsatser och för enkla resonemang kring källornas användbarhet
Du kan använda historiska källor för att dra enkla slutsatser och för utvecklade resonemang kring källornas användbarhet
Du kan använda historiska källor för att dra enkla slutsatser och för då välutvecklade resonemang kring källornas användbarhet
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: