Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Språkhistoria - nordiska språk

Skapad 2019-04-24 13:49 i Kista grundskola Stockholm Grundskolor
Grundskola 9 Svenska
Varför använder vi de språk vi har i Sverige och Norden? Vi jämför olika språk i Norden och tittar på skillnader och likheter mellan de olika språken. Du kommer sedan göra en podcast i grupp där du med dina kamrater ska diksuteraviktiga och aktuella frågor i våra grannspråk.

Innehåll

Tidsram:  v. 17-21

               

Mål för dig som elev - när arbetsområdet är avklarat skall du kunna:

- känna igen de olika nordiska grannspråken och jämföra dessa med svenskan

- Ha en källkritisk hållning till vad du tar reda på

 

I detta arbetsområde kommer vi att arbeta med att:

- identifiera de nordiska grannspråkens skillnader och likheter

- Träna att använda olika medier och estetiska uttryckssätt

- Presentera våra resultat

- Träna källkritik

 

Vad som ska bedömas:

- din förmåga att analysera de skandinaviska språken

- Hur du presenterar vad du har lärt dig muntligt

- Din källkritiska förmåga

 

Du kommer att få visa dina kunskaper genom att:

 - muntligt delta i diskussioner som spelas in - podcasts

- Redovisa dina källor på ett korrekt sätt

Matriser

Sv
Språkhistoria - nordiska språk

E
C
A
Reflektera över språkhistoria och nordiska språk
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om svenska språkets historia, ursprung och särdrag samt jämföra med närliggande språk och beskriva tydligt framträdande likheter och skillnader.
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om svenska språkets historia, ursprung och särdrag samt jämföra med närliggande språk och beskriva tydligt framträdande likheter och skillnader.
Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om svenska språkets historia, ursprung och särdrag samt jämföra med närliggande språk och beskriva tydligt framträdande likheter och skillnader.
Samtala och diskutera
Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med enkla och till viss del underbyggda argument på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med utvecklade och relativt väl underbyggda argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt.
Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med välutvecklade och väl underbyggda argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
Hitta rätt och kunna granska källor
Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans
Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett relativt varierat urval av källor och för då utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans
Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett varierat urval av källor och för då välutvecklade och väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans
Hur du hanterar källor och presenterar dem
Sammanställningarna innehåller enkla beskrivningar och förklaringar, enkelt ämnesrelaterat språk samt i huvudsak fungerande struktur, citat och källhänvisningar.
Sammanställningarna innehållerutvecklade beskrivningar och förklaringar, utvecklat ämnesrelaterat språk samtrelativt väl fungerande struktur, citat och källhänvisningar.
Sammanställningarna innehåller välutvecklade och nyanserade beskrivningar och förklaringar, välutvecklat ämnesrelaterat språk samt väl fungerande struktur, citat och källhänvisningar
Presentera muntligt
Eleven kan förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande struktur och innehåll och viss anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
Eleven kan förbereda och genomföra utvecklade muntliga redogörelser med relativt väl fungerande struktur och innehåll och relativt god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
Eleven kan förbereda och genomföra välutvecklade muntliga redogörelser med väl fungerande struktur och innehåll och god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: