Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Frihetstiden

Skapad 2019-04-24 14:36 i Stavby skola Uppsala
stormaktstiden, frihetstiden
Grundskola 4 – 6 Historia
Hur stort har Sverige egentligen varit? Hur har det påverkat oss? Vad hände sen, varför är det inte så stort idag? Vilka upptäckter gjordes under denna tid? Vad blir man fri ifrån under frihetstiden?

Innehåll

Detta ska vi jobba med:
Svensk historias tidslinje
Frihetstiden 1718-1792
Ord och begrepp
Kolla källor
Läsa i böckerna

Ord och begrepp: fälttåg, belägra, löpgrav, fästning, kapitulera, legosoldat, knekt, stupa, flygel, ämbetsman, abdikera, socken valloner, hytta, schakt, patron, daler, fogde, masugn, bergsman barock, reducera, förmyndarregering, praktfull, kabinett, snapphanar,

Grundlag, riksdagsordning, regent, utskott, arresteras, propaganda, revolution, volang, monark, benåda, katolik

Filmer på temat:
Frihetstiden Gustav III del 1
Frihetstiden Gustav III del 2

Matriser

Hi
Lärandematris Frihetstiden

Jag...

-------------->
-------------->
-------------->
Resonera om samhällsförändringar under denna tid. Ex) skola, post, invandring, tillverkning, häxjakt, yttrandefrihet, befolkningsökning, potatis, lagar, vetenskap
Resonera om orsaker och konsekvenser av samhällsförändringar
  • Hi  E 6
Du beskriver någon orsak och någon konsekvens till förändringen. enkla och till viss underbyggda resonemang
Du beskriver några orsaker och/eller några konsekvenser. Du anknyter till historien. utvecklade och väl underbyggda resonemang
Du beskriver flera orsaker och flera konsekvenser till förändringen. Du ger exempel. välutvecklade och väl underbyggda resonemang
Hur samhället utvecklats av t ex uppfinningar
Undersöka utvecklingslinjer och beskriva samband mellan olika tidsperioder
  • Hi  E 6
Du berättar om någon skillnad. Du förklarar vad den beror på. Du anknyter till historien. enkla samband
Du berättar om någon skillnad och någon likhet. Du förklarar någon av dem. Du tar något exempel. förhållandevis komplexa samband
Du berättar om någon likhet och någon skillnad som blev före och efter förändringen. Du förklarar vad förändringen beror på¨. Du tar något exempel från historian. komplexa samband
Användningen av orden som hör till området
användning av historiska begrepp
  • Hi  E 6
Du använder några begrepp och kan förklara några. i huvudsak fungerande
Du använder flera begrepp och kan förklara några. relativt väl fungerande
Du använder och förklarar många av begreppen vi jobbat med. väl fungerande
Olika sätt att se på krigen mellan Danmark och Sverige
tolka och visa spår av historien, resonera om varför det finns likheter och skillnader i framställning av historiska händelser
  • Hi  E 6
Du kan berätta om två sätt att se på samma händelse. enklaresonemang
Du kan berätta om två sätt att se på samma händelse. Du kan förklara varför synsätten finns. utvecklade resonemang
Du kan berätta om minst två sätt att se på samma händelse. Du kan förklara sidorna och beskriva likheter och olikheter. välutvecklade resonemang
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: