Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Biologi åk 7 Ekologi

Skapad 2019-04-24 14:40 i Gustav Adolfsskolan Alingsås
Ett arbetsområde om samspelet i naturen.
Grundskola 7 Biologi
Under kommande veckor ska vi arbeta med ekologi som betyder läran om samspelet i naturen. I naturen hänger allt ihop och alla delar samverkar och är beroende av varandra. I det här arbetsområdet ska vi lära oss om detta.

Innehåll

Förmågor och centralt innehåll

Förmågor

Under kommande avsnitt, Ekologi, kommer vi att träna på följande förmågor (från kursplanen i biologi, Lgr 11):

 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
 • genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i (människokroppen), naturen och samhället.

Centralt innehåll

Ovanstående förmågor kommer att tränas genom följande centrala innehåll (från kursplanen i biologi, Lgr 11):

Natur och samhälle

 • Ekosystems energiflöde och kretslopp av materia. Fotosyntes, förbränning och andra ekosystemtjänster.
 • Biologisk mångfald och vad som gynnar respektive hotar den. Samhällsdiskussioner om biologisk mångfald, till exempel i samband med skogsbruk och jakt.
 • Lokala ekosystem och hur de kan undersökas utifrån ekologiska frågeställningar. Sambanden mellan populationer och tillgängliga resurser i ekosystem. De lokala ekosystemen i jämförelse med regionala eller globala ekosystem.

Biologins metoder och arbetssätt

 • Fältstudier och experiment. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
 • Sambandet mellan biologiska undersökningar och utvecklingen av begrepp, modeller och teorier.
 • Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.

Undervisning

Så här gör vi

 • Genomgångar och filmer
 • Samtal och diskussioner
 • Fältstudie
 • Studieuppgifter och texter

Begrepp som du ska kunna efter avslutad kurs

 • Biologisk mångfald
 • Fotosyntesen
 • Kolets kretslopp
 • Ekosystem
 • Ekologi
 • Näringsväv
 • Näringskedja
 • Anrikning av gifter

 

Bedömning

 

Uppgifter

 • Läxförhör Ekologibegrepp

 • Ekologiuppgift

 • Ekologiuppgift

 • Ekologi

 • Inlämningsuppgift Biologi-Ekologi

Matriser

Bi
Biologi: Ekologi

Nivå E ej uppnådd
E
C
A
Samtala och diskutera
Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med enkla motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med utvecklade motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med välutvecklade motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
Biologiska sammanhang begrepp, modeller och teorier evolutionsteorin och andra biologiska sammanhang
Eleven har grundläggande kunskaper om evolutionsteorin och andra biologiska sammanhang och visar det genom att ge exempel och beskriva dessa med viss användning av biologins begrepp, modeller och teorier.
Eleven har goda kunskaper om evolutionsteorin och andra biologiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa med relativt god användning av biologins begrepp, modeller och teorier.
Eleven har mycket goda kunskaper om evolutionsteorin och andra biologiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa och något generellt drag med god användning av biologins begrepp, modeller och teorier.
Ekosystem, flöden och kretslopp
Eleven undersöker olika faktorers inverkan på ekosystem och populationer och beskriver då enkelt identifierbara ekologiska samband och ger exempel på energiflöden och kretslopp.
Eleven undersöker olika faktorers inverkan på ekosystem och populationer och beskriver då förhållandevis komplexa ekologiska samband och förklarar och visar på samband kring energiflöden och kretslopp.
Eleven undersöker olika faktorers inverkan på ekosystem och populationer och beskriver då komplexa ekologiska samband och förklarar och generaliserar kring energiflöden och kretslopp.
Påverkan på naturen och hållbar utveckling
Dessutom för eleven enkla och till viss del underbyggda resonemang kring hur människan påverkar naturen och visar på några åtgärder som kan bidra till en ekologiskt hållbar utveckling.
Dessutom för eleven utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang kring hur människan påverkar naturen och visar på fördelar och begränsningar hos några åtgärder som kan bidra till en ekologiskt hållbar utveckling.
Dessutom för eleven välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring hur människan påverkar naturen och visar ur olika perspektiv på fördelar och begränsningar hos några åtgärder som kan bidra till en ekologiskt hållbar utveckling.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: