Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Enkla undersökningar vt-åk 3

Skapad 2019-04-24 15:09 i Långåsskolan Falkenberg
Grundskola 3 NO (år 1-3)
Under vårterminen i årskurs 3 kommer vi arbeta mycket med att göra olika undersökningar och experiment. Vi kommer ställa hypoteser, skriva labbrapporter och jämföra våra resultat.

Innehåll

 

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Syftet är att eleven ska kunna utveckla sin förmåga att genomföra enkla undersökningar och experiment. Eleven ska också utveckla sin förmåga att ställa hypotes, framställa hur den har gjort och jämföra och diskutera sitt resultat.

Bedömning - vad och hur

Eleven bedöms hur väl eleven kan:

- Ställa en hypotes

- Skriva en labbrapport

- Genomföra en undersökning

- Jämföra och diskutera sina resultat.

Eleverna visar sina kunskaper genom att delta i diskussioner och genomföra olika uppgifter kopplade till området.

Undervisning och arbetsformer

Vi kommer göra olika undersökningar och experiment i helklass och i mindre grupper. Eleverna kommer få ställa hypotes både enskilt och tillsammans med andra. Eleverna kommer skriva labbrapporter med genomförande, hypotes och slutsats. Eleverna kommer på olika sätt få dokumentera sitt genomförande och resultat. Eleverna kommer få jämföra och diskutera sina resultat med andra.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
  NO
 • genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
  NO
 • genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
  NO
 • Centralt innehåll
 • Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.
  NO  1-3
 • Enkla naturvetenskapliga undersökningar.
  NO  1-3
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • I det undersökande arbetet gör eleven någon jämförelse mellan egna och andras resultat.
  NO   3
 • Utifrån tydliga instruktioner kan eleven utföra fältstudier och andra typer av enkla undersökningar som handlar om naturen och människan, kraft och rörelse samt vatten och luft.
  NO   3
 • Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.
  NO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: