Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

ES17dt Mentalitetshistorisk undersökning

Skapad 2019-04-24 16:59 i Sturegymnasiet Halmstad
Gymnasieskola Historia
Målet med denna uppgift är att ◦Du ska undersöka hur mentaliteten kring ett valfritt tema har sett ut i en viss tid och hur det kunde vara för den enskilda individen att leva med dessa värderingar. ◦Du ska söka, granska, tolka och värdera olika slag av historiska källor ◦Du ska jämföra med hur värderingar kring det valda temat ser ut idag och fundera kring hur det kan se ut i framtiden ◦Du ska redogöra för och diskutera dina resultat i en text eller en podcast

Innehåll

 

Arbete v. 17-21  -en mentalitetshistorisk undersökning kring valfritt tema

 Börja med att välja ett tema som intresserar dig och sök efter lämplig/a förstahandskälla/or att granska, tolka och värdera:

 

Några förslag:

 

Syn på utomäktenskapliga förbindelser

 

Synen på homosexualitet

 

Synen på transpersoner

 

Synen på abort

 

Synen på barn

 

Synen på våld

 

Synen på psykisk ohälsa

 

Synen på döden

 

Synen på vänskap

 

 

 

Här är några tips på digitala arkiv med historiskt källmaterial:

 

https://stockholmskallan.stockholm.se/

 

Riksarkivet.se

 

 

 

Mer specifika samlingar av källor:

 

Rätten till äktenskap och skilsmässa https://stockholmskallan.stockholm.se/teman/manskliga-rattigheter/karlek-sex-och-aktenskap/

 

 

 

Preventivmedel https://stockholmskallan.stockholm.se/teman/manskliga-rattigheter/karlek-sex-och-aktenskap/

 

 

 

Rätten till sin sexualitet https://stockholmskallan.stockholm.se/teman/manskliga-rattigheter/karlek-sex-och-aktenskap/

 

 

 

Riksarkivets material kring kärlek och kring att vara ung:

 

https://riksarkivet.se/arkivnycklar

 

 

 

Flera personöden ur Riksarkivet utifrån olika teman (ex. mentalsjukdom, skola, ungdomskriminialitet):

 

https://riksarkivet.se/motkallorna/personoden

 

 

 

Syn på äldre förr:

 

https://www.nordiskamuseet.se/utstallningar/gamlingar

 

 

 

Syn på funktionsnedsättning:

 

https://www.nordiskamuseet.se/kunskapsomraden/perspektiv-pa-funktionsnedsattning

 

 

 

Syn på transpersoner:

 

https://stockholmskallan.stockholm.se/post/30477


 

 

Arbetsgång:

 

 

 

 

 

 1. Gå igenom källmaterial kring ditt tema för att få en överblick

 

 

 

Du ska, för att besvara nedanstående frågor använda dig av minst tre olika sorters källor –  av dessa måste du använda dig av minst en förstahandskälla (t ex material från Stockholmskällan,) och minst en andrahandskälla (ex. NE, Skolans bibliotek, Artikelsök, SO-rummet, Populär historia (finns digitalt men också i skolans bibliotek)

 

Glöm ej  -anteckna vilka källor du använder så att du kan redogöra för dem i din text/ podcast

 

 1. Presentera ditt tema och den tid du har valt att fokusera kring. Vilka värderingar fanns i det omgivande samhället kring ditt tema? Vilka lagar och regler fanns som kunde påverka de inblandade personernas situation? (här tar du hjälp av andrahandskällor)

   

 2. Beskriv ditt källmaterial (förstahandskällorna) genom att placera dem i rätt tid och rum, redogör kortfattat för deras innehåll och för deras syfte.

 

 

 

 1. Reflektera över dina källors trovärdighet genom att använda dig av de källkritiska kriterierna äkthet, närhet i tid, beroende, tendens. (Läroboken s. 56-60). Finns det utrymme för olika tolkningar av dina källor?

   

 2. Vilka aktörer (personer) finns med i materialet? Beskriv vad de gjorde och deras koppling till temat.

 

 

 

 1. Ta hänsyn till kön, klass, utbildning, yrke, grupptillhörighet, etnicitet m.m när du redogör för din tids syn på det tema du har valt. Finns det samband?

   

 2. Kan man i källorna se vad personerna gjorde för att förändra och kanske förbättra sin situation?

   

 3. Vilka värderingar finns i vårt samhälle idag kring det område du valt? Vilka lagar och regler gäller? Hur fungerar det i praktiken? Vad finns det för likheter och skillnader med hur det var förr?

   

 4. Hur tror du att värderingarna kring ditt tema kommer att se ut i framtiden? -motivera ditt svar.

 

 

 

 

 

Din text eller podcast bör innehålla:

 

 • En presentation av ditt valda tema

 • En redogörelse för dina källor. (vilken sorts källor är det? Hur trovärdiga är dina källor? Finns det utrymme för olika tolkningar?)

 • En redogörelse för de omgivande samhällets värderingar kring ditt valda tema

 • En reflektion kring personerna i materialet, deras förutsättningar och deras aktörskap i förhållande till det omgivande samhället

 • En jämförelse med vår tids värderingar kring ditt valda tema

 • En reflektion kring hur framtidens värderingar kring ditt valda tema kommer att se ut.

   

 

Omfång:

 

Om du gör en poddcast: ca 10 min

 

Om du skriver en text ca 2-3 sidor, teckenstorlek 12 med 1,5 radavstånd.

 

 


Deadline 23/5

Uppgifter

 • Mentalitetshistorisk undersökning

Matriser

His
Mentalitetshistorisk undersökning

E
C
A
Redogörelse för samhällets värderingar och dess påverkan på enskilda individer
Du kan översiktligt redogöra för värderingar kring ett valt tema under en bestämd tidsepok. Du ger enkla exempel på och förklarar översiktligt hur dessa värderingar påverkade enskilda individer med stöd av minst en förstahandskälla
Du kan utförligt redogöra för värderingar kring ett valt tema under en bestämd tidsepok. Du ger exempel på och förklarar utförligt hur dessa värderingar påverkade enskilda individer med stöd av minst en förstahandskälla
Du kan utförligt och nyanserat redogöra för värderingar kring ett valt tema under en bestämd tidsepok. Du ger exempel på och förklarar utförligt och nyanserat hur dessa värderingar påverkade enskilda individer med stöd av minst en förstahandskälla
Att se samband mellan det förflutna, vår egen tid och framtiden
Du jämför översiktligt dåtidens värderingar med nutidens. Du drar några enkla slutsatser om hur framtidens värderingar kring ditt valda tema kan komma att se ut
Du jämför utförligt dåtidens värderingar med nutidens. Du drar välgrundade slutsatser om hur framtidens värderingar kring ditt valda tema kan komma att se ut
Du jämför utförligt och nyanserat dåtidens värderingar med nutidens. Du drar välgrundade och nyanserade slutsatser om hur framtidens värderingar kring ditt valda tema kan komma att se ut
Källanalys
Du kan med viss säkerhet söka, granska och tolka källmaterial för att besvara frågor om dåtidens och nutidens värderingar kring ditt valda tema. Du kan också göra enkla reflektioner över materialets relevans. I värderingen utgår du från källkritiska kriterier om källans användbarhet och dess betydelse för tolkningen
Du kan med viss säkerhet söka, granska och tolka källmaterial för att besvara frågor om dåtidens och nutidens värderingar kring ditt valda tema. Du kan också göra välgrundade reflektioner över materialets relevans. I värderingen utgår du från källkritiska kriterier om källans användbarhet och dess betydelse för tolkningen
Du kan med säkerhet söka, granska och tolka källmaterial för att besvara frågor om dåtidens och nutidens värderingar kring ditt valda tema. Du kan också göra välgrundade och nyanserade reflektioner över materialets relevans. I värderingen utgår du från källkritiska kriterier om källans användbarhet och dess betydelse för tolkningen
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: