Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fö8a vt19 Vågor prata i mobil

Skapad 2019-04-24 19:03 i Förslövs skola F-9 Båstad
Arbetsområdet tar upp kärnfysik och det elektormagnetiska fältet och jämför det intiutiva begreppet strålning från dessa två källor. Det kopplas också till atommodellen och hur förståelsen för atomens byggnad kan förklara "strålning" och vad det har betytt för oss människor.
Grundskola 7 – 9 Fysik Biologi
Det finns ett helt fält eller ett hav vi människor inte kan se utom möjligtvis som en skymt i ljuset. Det är ett fält som liknar ett hav fyllt med vågor som färdas kors och tvärs. Vi använder oss av det varje dag men behöver oftast apparater för att märka av det. Vi kan använda det när vi kommunicerar med varandra men i värsta fall märker vi inte av det förrän det har skadat oss och kanske rent av tar livet ur oss. Vad kan det vara för fält?

Innehåll

Syfte - förmågor från kursplanen:

Vi tränar förmågorna att använda fysikens modeller för att beskriva ljus och elektromagnetisk strålning för att förklara olika fenomen. Det omfattar Strålmodellen, Partikelmodellen (fotoner) och Vågmodellen och det elektromagnetiska spektrat (EMS) kopplat till mobilanvändning.

Vi tränar också förmågan att kritiskt granska och samla in information för att ta ställning.

 

Konkretisering av målen – detta visar du genom att:

Du visar att du kan använda fysikens begrepp genom att diskutera likheter och skillnader mellan olika typer av strålning och koppla det till kunskap om atomens byggnad.

Du kan diskutera hur vår kunskap om atomens uppbyggnad har påverkat människans livssituation och resonera om konsekvenser för vårt samhälle både för den enskilda människan som för regioner och hela världen.

 

Bedömning – dessa förmågor kommer att bedömas:


Vi kommer att bedöma din förmåga att förklara och resonera kring olika företeelser som orsakas av elektromagnetisk strålning och i viss mån ljus. Det kan röra sig om energiöverföring, elektronexcitationer, mobilsamtal.

(F3.1, F3.2, F3.3)

Undervisning - detta kommer vi att arbeta med:

Du kommer att få analysera olika källor och fundera på trovärdighet och relevans.

Du kommer att öva dig i att förklara fysikalisk fenomen som till exempel färger på kläder utifrån kunskap om ljuset och hur mikrovågor påverkar kroppen.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,
  Fy
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  Fy
 • Centralt innehåll
 • Fysikaliska modeller för att beskriva och förklara uppkomsten av partikelstrålning och elektromagnetisk strålning samt strålningens påverkan på levande organismer. Hur olika typer av strålning kan användas i modern teknik, till exempel inom sjukvård och informationsteknik.
  Fy  7-9
 • Sambandet mellan elektricitet och magnetism och hur detta kan utnyttjas i vardaglig elektrisk utrustning.
  Fy  7-9
 • De fysikaliska modellernas och teoriernas användbarhet, begränsningar, giltighet och föränderlighet.
  Fy  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: