Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Överlämnande förskoleklass gruppnivå

Skapad 2019-04-25 09:59 i Förskolan Granen Östhammar
Förskola
Detta är ett underlag inför överlämnandet på gruppnivå. Det syftar till vad blivande skolbarn har arbetat med det senaste året på förskolan. Underlaget används vid ett planerat möte mellan förskolans och skolans lärare och dokumenteras på Unikum.

Innehåll

Beskrivning av gruppens erfarenheter inom utveckling och lärande under nuvarande läsår

 Vilka områden/ämnen har undervisningen fokuserat på: 

 • Bad/sport
 • Drama
 • Naturmatte
 • Språklek
 • Andra aktiviteter på avdelningen med avdelningsgruppen.

 Vilka arbetsformer har använts

 • Varannan vecka bad- planerad aktivitet därefter fri lek. På sporten är det olika planerade aktiviteter som ex, hinderbana ,röris,lekar m.m  Barnen får även träning i av och påklädning, dusch. På vägen dit ingår även trafikkunskap.
 • Drama- samrarbetsövningar, dramatisering, sånglek med rim och rytmiska ramsor,lekar som stärker gruppen och även lekar som stärker jaget. Rörelse, sagoberättande och genusarbete m.m.
 • Naturmatte- i naturen tar vi tillvara färg och form,letar siffror och bokstäver. Mätning,vikt, sortering,möster olika matematiska uppdrag. Vi anpassar våra aktiviteter refter de olika årstiderna ex. måla i snön, snöhjul och snöänglar.
 • Vi har arbetat med diverse experiment ex, flyta, sjunka, vikteknik vulkanen,syreexperiment.
 • ,
 • Vi har även arbetat med "Earth hour tema" som innehöll sopsamlarmonster och olika energier där vi utgick från URs program.
 • Språklek- utgått från Språklust och Bornholmsmodellen. Vi använder oss av Polyglutt i olika högläsningssituationer
 • Värdegrundsarbete utifrån "Kompisböcker" och URs kompisuggla. Kompissolen skapas utfrån barnens tankar om värdegrund.
 • Vilka förmågor, intressen och vilken kunskap visar barnen tecken på att ha utvecklat i relation till undervisningen?
 • Vi ser att barnen stärkts i sin självkänsla och kan agera i större grupp.
 • Barnen utvecklar ett större intresse för bokstäver och siffror.
 • Vi ser även att barnen får ett rikt språk med större ordförråd.
 • Genom våra olika fysiska aktiviteter så får barnen träna grovmotorik och får vattenvana. 

 

 • Tips till mottagande pedagog för att kunna möta gruppen på rätt nivå i deras utveckling.

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: