Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Industriella revolutionen, VT 2019 v 18-21

Skapad 2019-04-25 10:10 i Kärlekens skola Halmstad
Grundskola F – 9
Industrialismen är en av de mest omvälvande epokerna i historien. Den tog sin början i England på 1700-talet och pågår fortfarande i våra utvecklingsländer. Vilka var de bakomliggande orsakerna/möjligheterna till att denna utveckling kunde ske och vilka konsekvenser har det fått för människan och samhället på lång och kort sikt? Varför just i England?

Innehåll

Människors flytt från landet till städer (urbanisering) har vi stött på när vi tidigare studerat samhällskunskap och geografi. Nu ska vi lära oss den historiska bakgrunden. Allt började i England på 1700-talet. Varför just i England? Vilka var de bakomliggande faktorerna till att förändringen kunde ske? Vad har detta fått för följder/konsekvenser för människan och samhället, inte bara i England utan i hela världen?

Till största delen kommer undervisningen att bestå i att vi läser texter och ställer reflekterande frågor till dessa. Ditt engagemang i gruppsamtal och helklass är en viktig del av bedömningen. Dessutom kommer vi att avsluta med ett skriftligt prov. Planerade provdatum är den 20 maj för A och C klasserna och den 21 maj för B-klassen,

Centralt innehåll Lgr11

Industrialiseringen i Europa och Sverige. Olika historiska förklaringar till industrialiseringen, samt konsekvenser för olika samhällsgrupper och människors levnadsvillkor i Sverige, Norden, Europa och några olika delar av världen. Migration inom och mellan länder.

 

Kunskapskrav E

Eleven har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under industrialismen. Eleven visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar. Dessutom förklarar eleven hur människors villkor och värderingar kan påverkas av den tid de lever i.

I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid resonemang använder eleverna historiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.

Kunskapskrav C

Eleven har goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under industrialismen. Eleven visar det genom att föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar. Dessutom förklarar eleven hur människors villkor och värderingar kan påverkas av den tid de lever i.

I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid resonemang använder eleverna historiska begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.

Kunskapskrav A

Eleven visar mycket goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under industrialismen. Eleven visar det genom att föra utvecklade och väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar. Dessutom förklarar eleven hur människors villkor och värderingar kan påverkas av den tid de lever i.

I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid resonemang använder eleverna historiska begrepp  på ett väl fungerande  sätt.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: