Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Pedagogisk Planering Musik-Ackordinstrument

Skapad 2019-04-25 10:15 i Lilla Adolf Fredriks skola Stockholm Grundskolor
Grundskola F – 9
Denna planeringsmall utgår från Skolverkets allmänna råd för grundskolan, grundsärskolan, specialskolan och sameskolan. Innehållet är anpassat med hänvisningar till Stockholms stads digitala pedagogiska verktyg.

Innehåll

Vad ska vi arbeta med?

Vi kommer att arbeta med ackordinstrumenten gitarr och keyboard.

Hur ska vi arbeta?

Vi kommer att arbeta kring arbetsområdet ca: 3-5 lektionstillfällen under terminen 

(Arbetet har föregåtts av ett arbete rörande notlära. Detta eftersom det enskilda arbetet med instrumenten förutsätter en enklare kännedom kring noter och notläsning.)

Vi arbetar individuellt med både gitarr och keyboard.

  • Alla elever har under arbetsområdet möjlighet att jobba enskilt med ett "eget" instrument.
  • Gruppen delas in två delar där den ena halvan jobbar halva lektionen med keyboard och den andra halvan jobbar med gitarr. Efter halva lektionen byter grupperna instrument med varandra.
  • Det enskilda arbetet kretsar kring en, för varje instrument, enkel anpassad notbild.
  • En digital portfolio skapas i syfte att visa eleverna deras progression från arbetsområdets start till arbetsområdets slut.

Vad ska du lära dig?

Du ska lära dig att behärska några, för instrumentet, enklare ackord samt klara av att byta mellan olika ackord. Du ska lära dig, med hjälp av en enkel notbild, att spela en melodi och då i viss mån följa takt och rytm. 

Delar av kunskapskrav som bedöms är:

• Du kan spela delar av en enkel anpassad melodi eller basstämma.

• Du kan bidra till ackompanjemang med hjälp av några ackord.

 

Du kommer att bli bedömd utifrån följande punkter:

• Din förmåga att behärska ackord

• Din förmåga att hantera byten mellan olika ackord

• Din förmåga att spela en melodi ur ett rytmiskt och taktfast perspektiv.

• Din förmåga att spela med tajming.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: