Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Inskolning på Trollholmen - Sörviks förskola

Skapad 2019-04-25 11:51 i Sörviks förskola Ludvika
Förskola
En planering för inskolning med både barn och föräldrar samt pedagoger i fokus.

Innehåll

Var är vi?

Det är mars månad och till barngruppen kommer ett nytt barn för inskolning. Vi reviderar vår planering för inskolning för att passa förutsättningarna några månader in på vårterminen.

 

Vart ska vi?

Syftet är:

 • Att skapa tydlighet och trygghet för barn, föräldrar och pedagoger
 • Att ge en god introduktion till förskolans verksamhet för barn och föräldrar
 • Att lägga grunden för ett bra samarbete mellan hem och förskola

 

Hur gör vi?

Efter en första telefonkontakt med vårdnadshavare revideras "Föräldrabrev inför inskolning" och skickas hem.

En checklista används vid inskolning med viktig information att gå igenom med föräldrarna vid inskolningens start.

Vi använder "En dag på Trollholmen - Sörviks förskola" för att få en överblick av dagsschema för avdelningen.

Vi använder vår trygghetsplanering och rutinschema för pedagoger.

Vi använder planeringar för rutinsituationer i verksamheten för att skapa tydlighet både för barn och oss pedagoger samt ge föräldrarnas inblick i den komplexa vardagen på förskolan. Vi väljer att kalla dem för "Lärande under hela dagen" för att betona att lärandet sker kontinuerligt under vistelsen på förskolan och inte i enbart i specifika aktiviteter.

Vi skapar ett lärloggsinlägg för barnet efter avslutad inskolning. Vi erbjuder ett uppföljningssamtal en tid efter avslutad inskolning.

Vi delar ut ett skriftligt utvärderingsformulär efter avslutad inskolning.

 

Dokumentation

 • Vi fotograferar och reflekterar muntligt/skriftligt dagligen både enskilt och i arbetslaget under inskolningsperioden. Vi fokuserar särskilt på hur våra rutiner fungerar och delger varandra muntligt eventuella förslag, funderingar, erfarenheter osv.
 • Vi diskuterar och dokumenterar i arbetslaget vid ALT och vid utvärderings/planeringsdagar.

 

Hur blev det?

Vi samlar in underlag från föräldrar och utvärderar i arbetslaget. Detta ligger sedan till grund för planering av framtida inskolningar.

Vi utvärderar kontinuerligt vid ALT samt vid utvärderings/planeringsdagar.

 

Kopplingar till läroplanen

 • samarbeta med hemmen när det gäller barnens fostran och med föräldrarna diskutera regler och förhållningssätt i förskolan.
  Lpfö98 Rev. 2016
 • att varje barn tillsammans med sina föräldrar får en god introduktion i förskolan,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • att ge föräldrarna möjligheter till delaktighet i verksamheten och att utöva inflytande över hur målen konkretiseras i den pedagogiska planeringen,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • att vårdnadshavare är delaktiga i utvärderingen av verksamheten.
  Lpfö98 Rev. 2016
 • visa respekt för föräldrarna och känna ansvar för att det utvecklas en tillitsfull relation mellan förskolans personal och barnens familjer,
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: