Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska språket (historia och framtid)

Skapad 2019-04-25 12:04 i Stenhammarskolan 7-9 Flen
Grundskola 9 Svenska
Undervisningen i ämnet svenska ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i och om svenska språket. Undervisningen ska även bidra till att eleverna får möta och bekanta sig med såväl de nordiska grannspråken som de nationella minoritetsspråken.

Innehåll

Arbeta med följande två frågor. Skriv en till två A4-sidor, flytande text (brödtext). Nedan har ni också källor som hjälper er att besvara frågorna:

Frågor att besvara:

  • Hur har svenska språket förändrats under de senaste 100 åren? Hur tror språkforskare att språket kommer att utvecklas i framtiden? Vad tror du?

 

  • Jämför det svenska språket med något närliggande språk. Vilka skillnader/likheter finns?  Lämplig litteratur: Svensken i Danmark och Svensken i Norge av Sten Malmström. Finns båda på biblioteket och har rubriker som ”språkliga fallgropar”.

Elektroniska källor (text):


Filmade källor (visuella):

 


Checklista (om ni väljer att skriva):

 

  • Namn, klass, titel

  • Storlek 12 på text: Calibri, Times New Roman eller Garamond

  • Inledning och avslutning

  • Styckeindelning

  • Flytande text

  • Källförteckning

Matriser

Sv
Kunskapskrav Svenska - åk 9

Övergripande mål:
ANSVAR
  • Lgr11
  • Lgr11
Du deltar i undervisningen och tar ett visst ansvar för ditt eget och gruppens lärande.
Du deltar aktivt i undervisningen och tar ansvar för ditt eget och gruppens lärande.
Du deltar aktivt i undervisningen och tar gott ansvar för ditt eget och gruppens lärande
Har arbetat med
E
C
A
Språkkunskap och språkhistoria
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om svenska språkets historia, ursprung och särdrag samt jämföra med närliggande språk och beskriva tydligt framträdande likheter och skillnader.
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om svenska språkets historia, ursprung och särdrag samt jämföra med närliggande språk och beskriva tydligt framträdande likheter och skillnader.
Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om svenska språkets historia, ursprung och särdrag samt jämföra med närliggande språk och beskriva tydligt framträdande likheter och skillnader.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: