Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ekosystem, fotosyntes, labbrapport och presentera fakta

Skapad 2019-04-25 12:59 i Ättekullaskolan Helsingborg
Fotosyntes, presentera fakta, ekosystem och labbrapport
Grundskola 7 – 9 Biologi
Hur fungerar djur och växter tillsammans? Hur får vi näring

Innehåll

Vi ska börja med världens historia, djur och växter. Vi kommer att prata om egenskaper hos djur och växter och hur abiotiska/biotiska faktorer påverkar våra ekosystem. 

 

Vi ska skriva ett arbete om en djurgrupp, se på filmer om djur. 

 

Vi ska göra ett experiment där vi ska utforska hur fotosyntesen påverkar växterna, samt skriva en labbrapport om detta. 

 

Vi kommer att se filmer och diskutera hur människans livsstil påverkar ekosystem lokalt och globalt. 

 

 

 

Matriser

Bi
Ekosystem, fotosyntes, labbrapport och presentera fakta

Rubrik 1

Ekologisk hållbarhet
Nivå 1 (ej godkänd)
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Hållbar utveckling
eleven kan diskutera ekologins hållbarhet, kan göra ett ställningstagande baserat på fakta och kan beskriva konsekvenser
eleven har ej förstått ekosystem och hur djur och växter samspelar med näringskedja.
eleven kan ge något exempel på ekosystem och näringskedja. Eleven kan skillnaden på växtcell och djurcell. Eleven har förstått fotosyntesen och varför den är viktig.
Eleven har goda kunskaper om ekosystem, kan på ett utvecklat sätt förklara näringskedja. Eleven har goda kunskaper om fotosyntes och celler.
eleven kan ge ett välutvecklade svar om hur ekosystemet påverkas av djur och växter och beskriver hur de biotiska och abiotiska faktorerna påverkar näringskedjan för djur, växter. eleven har mycket goda kunskaper om fotosyntes cellen och använder rätt begrepp när det går.
Arbetsmetod och dokumentation
Eleven kan genomföra en undersökning, eleven för eresonemang om undersökningens rimlighet och drar slutsatser med koppling till biologins modeller.
eleven har inte skrivit en labbrapport eller tagit med någon slutsats som hanterar fotosyntesen.
eleven skriver en enkel labb med resultat och avslutar med en diskussion som tar upp fotosyntesen och drar någon slutsats om varför experimentet blev som det blev. Eleven ska även göra någon fundering om hur hen har påverkat labbresultatet.
eleven skriver en labb med resultat (flera inlägg) och avslutar med en utvecklad och diskussion som tar upp fotosyntesen och drar slutsats om varför experimentet blev som det blev. Eleven ska även göra någon fundering om hur hen har påverkat labbresultatet.
eleven skriver en labb med resultat (flera inlägg) och avslutar med en välutvecklad och diskussion som tar upp fotosyntesen och drar slutsats om varför experimentet blev som det blev. eleven nämner även andra faktorer hos växten som kan ha påverkar t.ex rötter, klorofyll. Eleven ska även göra någon fundering om hur hen har påverkat labbresultatet.
Söka och använda information
eleven har ej presenterat fakta som förklarar sitt bestämda område
eleven har hittat och presenterat fakta som förklarar det valda området
eleven har hittat och presenterat fakta som utvecklat förklarar det valda området
eleven har hittat och presenterar fakta som välutvecklat presenterar sitt område.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: