Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vi möter våren inne och ute

Skapad 2019-04-25 13:18 i Kållekärrs förskola Tjörn
På Bosgårdens pedagogiska enhet arbetar vi utifrån Läroplanen för förskolan, Lpfö 98/10. För att kvalitetssäkra detta arbete har vi delat in läsåret i olika fokusområden.
Förskola
Under våren ger vi barnen möjligheter att mötas i olika uttrycksformer i olika aktiviteter i vår inre och yttre miljö. Där vi på ett medforskande sätt söker kunskap tillsammans i naturens livscykel utifrån vårt kunnande, vår vetgirighet och lust att lära både som barn och pedagog.

Innehåll

Varför valde vi detta projekt?

Barnen visade intresse för förändringar som de uppmärksammat i naturen genom att de undersökte vad som fanns under stenarna med hjälp av förstoringsglas.” Förskolan möjliggör för barnens förståelse för odling och naturen samt stimulera deras nyfikenhet och intresse för ämnet på ett lustfyllt sätt”(Lpfö 98/10). Processen från frö till planta och som vad behövs för ett frö att växa. Vi vill ge barnen kunskap och erfarenheter så att dem på kort- och långsikt ska kunna odla själva och värna om sin närmiljö.

Vad ska vi undervisa om?

 • Odling av olika grödor
 • Åskådliggöra olika växtarter i bild och skrift
 • Möta växterna i sin närmiljö både vilda och planterade 
 • Odla på olika sätt
 • Från frö till färdig planta i naturens livscykel
 • Skapande/konstruktion/ Landart
 • Djur i närmiljö

 

Vilket syfte vilar projektet på i Lpfö 98/10:

 • Barnen ska få bekanta sig med grundläggande naturvetenskapliga begrepp
 • Skapa en förståelse för sambandet i naturen och för naturens olika kretslopp
 • Skapa förståelse för naturvetenskap genom kunskaper om växter och djur
 • Utmana barnen utifrån deras intresse med nyfikenhetsfrågor

 

 Hur? 

 • Barnen bär på egna  erfarenheter som är viktiga att lyfta fram, vi tar del av deras funderingar kring miljö och naturvetenskap ur ett miljöperspektiv och ta tillvara på nyfikenheten och de frågor som kan uppstå.
 • Vi  utgår från barnens tillvägagångssätt och söker kunskaper och erfarenheter genom att utforska och utmanas både enskilt och i grupp
 • Vi skapar en lärmiljö som väcker barnens intresse för naturvetenskap och miljö.
 • Vi odlar på olika sätt för att ge barnen möjlighet att följa "från frö till planta". 
 • Vi  anpassar material för att ge barnen möjligheter att utforska naturvetenskap genom ett varierat sätt.
 • Vi lär med hela kroppen, vi ser, hör, känner och upplever naturvetenskap och miljön med alla våra sinnen.

 Pedagogisk dokumentation 

 • Vi skapar en lärmiljö tillsammans där natur och växter I bild och fakta får utrymme.
 • Återkoppling från frö till färdig växt i estetiska processer i olika material såsom pasteller,vattenfärger,pennor,lera etc
 • Vi dokumenterar barnens tankar, kommentarer och resonemang i bild, video och text i lärmiljön och i Unikum.
 • Vi söker faktakunskaper digitalt (ljudböcker ) och i böcker

Kopplingar till läroplanen

 • ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.
  Lpfö 18
 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
  Lpfö 18
 • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö 18
 • förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik,
  Lpfö 18
 • förmåga att upptäcka och utforska teknik i vardagen och,
  Lpfö 18
 • intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: