Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Jordens och livets uppkpmst år 3

Skapad 2019-04-25 14:26 i Munkedalsskolan Munkedal
Grundskola 3 Svenska Matematik Bild SO (år 1-3) Historia Svenska som andraspråk
Varifrån kommer allting vi känner till? Vi kommer att göra en tidsvandring från jordens första andetag och grotta ner oss i Trias, Jura och Krita tiden. De var tiden då dinosaurierna vandrade på vår jord.

Innehåll

Vad vi ska lära oss. Varför just detta?

Du ska få lära dig om hur vetenskapen ser på jordens födelse och livets utveckling samt hur livet på jorden sett ut under olika tidsperioder. Vi startar med universums födelse och tar oss hela vägen fram till dinosauriernas tid, där du ska få lära dig massor om dinosaurierna och hur de levde.

Undervisningen kommer att handla om:

 • jordens uppkomst
 • hur jordens utveckling har sett ut och hur livet har uppkommit och utvecklats
 • när och hur dinosaurierna levde
 • hur vet vi allt detta?

Vi ser på filmer, läser texter, tittar på bilder och lyssnar på berättelser. Vi ska träna på att samtala och skriva faktatexter om det vi lärt oss. 

 

Arbetssätt

Du ska se på filmer och läsa  texter. 
Du ska samarbeta med andra.
Du ska skriva faktatexter i grupp.

Du ska få göra en plansch med text och bilder i grupp.
Du ska redovisa det du har lärt dig både skriftligt och muntligt.

Vi ska göra en tidslinje som innehåller Trias, Jura och Krita tiden. 

Vad som kommer att bedömas:

Din förmåga att:

 • Skriva faktatexter.
 • Rättstavning
 • Fullständiga meningar med stor bokstav och punkt.
 • Redovisa i grupp.
 • Använda tidslinjer (Trias-Krita).

Uppgifter

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  SO
 • Centralt innehåll
 • Teckning, måleri, modellering och konstruktion.
  Bl  1-3
 • Plana och formbara material, till exempel papper, lera, gips och naturmaterial och hur dessa kan användas i olika bildarbeten.
  Bl  1-3
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.
  Sv  1-3
 • Informationssökning i böcker, tidskrifter och på webbplatser för barn samt via sökmotorer på internet.
  Sv  1-3
 • Tidslinjer och tidsbegreppen dåtid, nutid och framtid.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
  Sv   3
 • Eleven kan söka information ur någon anvisad källa och återger då grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter.
  Sv   3
 • Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven till viss del förstärka och förtydliga sina budskap.
  Sv   3
 • Vidare kan eleven i viss utsträckning använda tidslinjer och några olika tidsbegrepp för att ange händelser i tid.
  SO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: