Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ångelstaskolan, Favoritmatematik 2B kapitel 5

Skapad 2019-04-25 20:26 i Ångelstaskolan Uppsala
Favorit matematik 2B kap.5
Grundskola 2 Matematik
Nu ska du få träna mer på algoritmer i addition och subtraktion. Du kommer att få lära dig vad omkrets är. Du kommer också att få arbeta med olika längdmått som centimeter, meter och kilometer. Sedan kommer du att få lära dig mer om vikt och sambandet mellan gram och kilogram.

Innehåll

Mål

Du ska: 

 • kunna räkna addition och subtraktion med algoritmer, uppställning.
 • kunna ställa upp och räkna ut additionsuppgifter med 2 minnessiffror.
 • kunna ställa upp och räkna ut subtraktionsuppgifter med växling från hundratal.
 • känna till sambandet mellan centimeter, meter och kilometer.
 • känna till sambandet mellan kilogram och kilogram.
 • kunna räkna ut omkretsen på en figur.
 

Undervisning

Vi kommer att...

 • ha gemensamma genomgångar där vi går igenom olika moment. 
 • prata matematik och tillsammans lösa olika uppgifter.
 • lösa uppgifter enskilt, i par och i grupp.
 • träna på att förklara hur vi tänker när vi löser uppgifter.
 • arbeta i matteboken samt spela mattespel. 

Bedömning

Jag kommer bedöma dig utifrån din förmåga att...

 • använda begreppen på ett korrekt sätt.
 • ställa upp och räkna ut uppgifter i addition och subtraktion.
 • räkna addition med uppställning med två minnessiffror.
 • räkna subtraktion med uppställning med växling från hundratal.
 • beskriva sambandet mellan centimeter, meter och kilometer.
 • beskriva sambandet mellan kilogram och kilo.
 • räkna ut omkretsen på en figur.

Du kommer att få visa vad du kan genom att...

 • delta i diskussioner och genomgångar i helklass och i grupp.
 • arbetar med dina uppgifter.
 • lösa dina uppgifter i matteboken.
 • diagnosen i matteboken.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • Centralt innehåll

 • Ma  1-3
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  1-3
 • Rimlighetsbedömning i vardagliga situationer
  Ma  1-3
 • Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.
  Ma  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer genom att välja och använda någon strategi med viss anpassning till problemets karaktär.
  Ma   3
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i vanligt förekommande sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma   3
 • Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar med naturliga tal och lösa enkla rutinuppgifter med tillfredställande resultat.
  Ma   3
 • Vid addition och subtraktion kan eleven välja och använda skriftliga räknemetoder med tillfredställande resultat när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-200.
  Ma   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: