Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska vilda djur

Skapad 2019-04-25 23:06 i Farsta grundskola/Adolf Fredriks musikklasser Stockholm Grundskolor
Grundskola 2

Innehåll

Syfte

Du ska lära dig mer om de däggdjur som finns i svenska skogar; hur de ser ut och hur de lever. Du kommer också att lära dig hur man hittar spår av djur och hur djurens tänder är anpassade till olika föda.

 

Kopplingar till läroplan

·         Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,

·         Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola har fått kunskaper om förutsättningarna för en god miljö och en hållbar utveckling, (LGR)

·         Syfte - Biologi använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället. (NO)

Centrala innehåll

Kopplingar till kursplan

·         Året runt i naturen Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.

·         Året runt i naturen Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.

Konkreta mål

Du ska kunna känna igen viktiga djur som lever i svenska skogar, t.ex älg, björn, rådjur, hare och varg. Du ska förstå hur djuren lever och vad rovdjur, växtätare och allätare är, samt hur man ser det på djurets tänder. Du ska kunna ge exempel på utseende, bo och spillning.

Arbetssätt och metod

Vi ser faktafilmer om olika djur och arbetar i "Min bok om svenska vilda djur". Vi samtalar om de olika djuren och skriver tillsammans faktatexter.

Bedömning

Vi bedömer hur du arbetat i din bok och hur du deltagit på lektionerna när vi samtalat om de olika djuren. Vi bedömer din förmåga att känna igen bilder på djuren och berätta något om dem.

Dokumentation

Vi dokumenterar i "Min bok om svenska vilda djur"

 

Björn, älg, hare, rådjur, varg. (Extra järv och fjällräv)

 

V 46: Björnen

 

Vi startar lektionen genom att göra en gemensam mindmap kring det aktuella djuret (i detta fall björnen).

 

Vi presenterar därefter sexfältaren, och säger att vi ska söka fakta.

 

Vi söker fakta i lånade faktaböcker från biblioteket, från filmer samt lånar böcker digitalt.

 

Vi fyller gemensamt i en sexfältare utifrån den fakta vi har hittat.

 

Därefter skriver eleverna själva en faktatext i Book creator, denna skrivs ut och eleverna ritar djuret.

 

 

Klassificering

Vad är det för djursort?

 

 

Utseende

Hur ser djuret ut?

Förekomst och bo

Var trivs djuret?

Föda

Vad äter djuret?

 

Förökning

Ungar

Övrigt

(spillning, läte, fiender etc)

 

V 47: Älg

 

Se planering från lektion 1.

 

V. 48: Hare

 

Se planering från lektion 1.

 

v. 49: Rådjur

 

Se planering från lektion 1.

 

v. 50: Varg

 

Se planering från lektion 1.

 

v. 51: Aktivitet - tipspromenad

 

Förmiddag-lunch, från skolan till klyftan.

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: