Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Plantering

Skapad 2019-04-26 09:26 i Finnboda Dibber Sverige AB
Reflektion- och analysmaterial
Förskola
Vi har i gruppen läst boken ” Castor odlar”, och efter det upptäckt ett intresse för bönor och odling. Så många frågor som behöver ett svar. Barnens intresse samt nyfikenhet är grunden för planeringen av denna aktivitet. Syftet är att tillsammans med barnen lära oss om hur vi kan få en liten vit böna att bli en stor grön planta med både blommor och bönor att äta,

Innehåll

Dibbers planeringsmall för undervisning

 

 

 

1. Undervisningsplanering

En undervisningsplanering ska besvara alla dessa frågor

 

 • Vad ska läras ut? (vilka läroplansmål siktar ni mot? Max 2-3 mål per pedagogisk planering)

Kretslopp, naturkunskap, hållbar utveckling  

 • Varför? (syfte med undervisningen)För att förstå hur kretsloppet hänger ihop, vad behövs för att litet ska bli stort

 

 • Hur ska undervisningen genomföras? (didaktik, metod, finns det några teorier ni lutar er emot?)shaffolding vi bygger upp tillsammans, ser hur det utvecklas och om vad det blir. Arbeta i mindre grupper tar fram material efter våra teorier

 • Hur ska reflektion tillsammans med barnen organiseras? 

 Vi tittar på vår dokumentation tillsammans i mindre grupper under projektets gång. Tittar live under lunch då planteringen hänger på fönstern

 • För vem/vilka ska undervisningen genomföras?

 

 • Av vem? (vem ansvarar för genomförande, dokumentation med mera)

 

 • Vad är målet med undervisningen? (mål/delmål som är mätbara)

   

  _____________________________________________________________________ 

   

   

  2. Reflektion

  Reflektion är att lägga alla tankarna på ”bordet”

 

Reflektionsfrågor att utgå ifrån – välj ut de som är relevanta för detta tillfälle;

 

  • Hur går det? Hur gick det?
  • Varför tror du att det blir/blev så?
  • Vad fångar barnens intresse?
  • Vilka lärstrategier använder barnen?
  • Vilka reflektioner gör barnen?
  • Vilka tecken ser vi på att barnen lär sig det avsedda?

  • Var det något som begränsade barnens val, intresse och lärande? (pga kön, könsindentitet, funktionsvariation, etnisk tillhörighet, ålder, trosuppfattning eller sexuell läggning?)
  • Hur påverkar ert förhållningssätt undervisningen?

 

_________________________________________________________________________________________

 

 

3. Analys

Analys är att se mönster och dra slutsatser utifrån reflektionen ”det som ligger på bordet”

 

Analysfrågor att ställa er;

 

 • Vilka generella mönster kan vi se utifrån ”det som ligger på bordet” - reflektionen?

 • Vad har vi uppnått i förhållande till uppsatta mål?

 • Vad behöver utvecklas för att öka måluppfyllelsen?

 

_________________________________________________________________________________________

 

 

4. Nästa steg

Svaren på dessa frågor blir en del av underlaget för fortsatt undervisningsplanering utifrån er analys

 

  • Vad blir ett meningsfullt nästa steg för barnen utifrån nuläget?
  • Vilka fler uttryckssätt kan vi erbjuda barnen?
  • Hur kan vi utmana ytterligare med material och lärmiljö?
  • Hur säkerställer vi att alla barn får inflytande över och utrymme i utbildningen?
  • Vad/vilken kunskap behöver pedagogen söka för att komma vidare?
  • Hur kan vi få vårdnadshavarna delaktiga i förskolans utbildning?

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: