Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hjärtrud

Skapad 2019-04-26 09:42 i Lövbrunna Dibber Sverige AB
Reflektion- och analysmaterial
Förskola
Vi vill jobba med värdegrundsfrågor i Vitsippan 2-3 år

Innehåll

Dibbers planeringsmall för undervisning

 

1. Undervisningsplanering

En undervisningsplanering ska besvara alla dessa frågor

 

 • Vad ska läras ut? 

 Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt att  olja hjälpa andra

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga atto upptäcka, reflektera över och t ställning till olika egeiska dilemman och livsfrågor i vardagen.

 • Varför? (syfte med undervisningen)

 Öka barnens självkänsla och visa respekt för andra människor

 • Hur ska undervisningen genomföras? (didaktik, metod, finns det några teorier ni lutar er emotgenom att arbeta med EQ frågor

 • Hur ska reflektion tillsammans med barnen organiseras? 

          Gå tillbaka och titta på bilder och filmer tillsammans

 • För vem/vilka ska undervisningen genomföras?

          Vitsippans barn 

 • Av vem? (vem ansvarar för genomförande, dokumentation med mera)

           Dorit och Johanna 

 • Vad är målet med undervisningen? (mål/delmål som är mätbara)

   

  Att få en harmonisk barngrupp och trygg barngrup 

   

   

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • sin förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: