Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Natur och miljö vt 19

Skapad 2019-04-26 09:44 i Fiskens förskola Bollnäs
Förskola
Vi vill att barnen på ett lekfullt sätt ska få ta del av och undersöka vår natur och miljö. Vi vill att barnen ska få uppleva: växter och djur på våren, att respektera miljön och sortera vårt skräp.

Innehåll

Nuläge

Vi vill att barnen ska få upptäcka hur våren väcker naturen och djurlivet.Vi vill göra barnen medvetna om källsortering och hur vi är rädda om miljön. Vi vill stimulera barnen till rörelse i skogen och känna glädje över att vistas i naturen.

 

Mål

Vi vill att barnen ska utveckla ett intresse och en förståelse för djur, natur och miljö

Att få vara ute och röra sig och träna motoriken. 

 Vi vill göra barnen medvetna om källsortering och hur vi är rädda om miljön. 

Syfte

Upptäcka och undersöka på deras nivå vad som finns i vår närmiljö.

Träna motoriken tillsammans med sina kompisar.

Uppleva årstidsväxlingar i naturen. 

Lära sig mer om källsortering

 

Genomförande

Tillsammans med barnen upptäcker vi vad som händer i naturen, på gården och i skogen. 

Vi sjunger sånger och ramsor om djuren i skogen på samlingen. 

Vi lånar böcker om djur ( särskilt grodan), natur och miljö,  som vi läser och samtalar runt. 

Vi tittar på barr och pinne på ur  som handlar om mijösortering och andra filmer om smådjur

Vi skapar med naturmaterial.

Med de äldre barnen läser vi skräpsagan och plockar skräp som vi sedan sorterar i vårt miljöhus.

 

Dokumentation under lärprocessen

Arbetslaget följer barnens lärande, observerar fotar och filmar. 

 

Ansvar

Arbetslaget ansvarar för att planeringen genomförs. 

 

Uppföljning

Vi följer upp och utvärderar i början av juni

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap,
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: