Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hälsoträdet

Skapad 2019-04-26 10:34 i Östermalmsskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola F
Ett skapande-projekt och samarbete mellan treor och mellanstadiet.

Innehåll

Skapande och Estetiska uttrycksformer på fritidshemmet

 

Tema: Hälsa, Kost och Rörelse                     Vecka: 16-21

 

Aktivitet: Hälsoträd                                        Åk: 3

 

 

Vad ska vi arbeta med: 

Under temablocket Hälsa, kost och rörelse har 3:ornas avdelning och Fritidsklubben ett samarbete över gränserna. I denna aktivitet har vi i tanken att låta 3:orna närma sig mellanstadieverksamheten genom att ge förutsättningar för ett samarbete där eleverna får utveckla sin tilltro till sig själva samt sin förmåga att samarbeta och att hantera konflikter på ett konstruktivt sätt.

 

 

 

Tillvägagångssättet är att eleverna först får skapa en trädstam på papper som sätts upp på en vägg. Därefter får de fotografera med en Ipad för att på så vis få in digitala verktyg i skapandeprocessen. Bilderna skrivs ut och blir tillklippta till blad som sedan placeras på trädet. Röda tråden för bilderna är just temat hälsa, kost och rörelse. Därav namnet och rubriken på projektet; Hälsoträdet.

 

 

 

Skapande genom estetiska uttrycksformer ger eleverna möjlighet att använda sina sinnen, sin kreativitet och sin leklust. Att använda olika estetiska uttrycksformer kan uppmuntra fantasin och leda till att eleverna utforskar sin omgivning i högre grad.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • kan göra och uttrycka medvetna etiska ställningstaganden grundade på kunskaper om mänskliga rättigheter och grundläggande demokratiska värderingar samt personliga erfarenheter,
  Lgr11
 • respekterar andra människors egenvärde,
  Lgr11
 • medverka till att utveckla elevernas känsla för samhörighet, solidaritet och ansvar för människor också utanför den närmaste gruppen,
  Lgr11
 • i sin verksamhet bidra till att skolan präglas av jämställdhet och solidaritet mellan människor,
  Lgr11
 • aktivt motverka diskriminering och kränkande behandling av individer eller grupper,
  Lgr11
 • visa respekt för den enskilda individen och i det vardagliga arbetet utgå från ett demokratiskt förhållningssätt, och
  Lgr11
 • klargöra och med eleverna diskutera det svenska samhällets värdegrund och dess konsekvenser för det personliga handlandet
  Lgr11
 • i arbetet med normer och värden uppmärksamma både möjligheter och risker som en ökande digitalisering medför.
  Lgr11
 • i sin verksamhet bidra till att eleverna interagerar med varandra oberoende av könstillhörighet,
  Lgr11
 • Syfte
 • pröva och utveckla idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling,
  Lgr11
 • skapa och uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer,
  Lgr11
 • Centralt innehåll
 • Digitala verktyg och medier för kommunikation.
  Lgr11  -
 • Ord och begrepp som uttrycker behov, känslor, kunskaper och åsikter. Hur ord och yttranden kan uppfattas av och påverka en själv och andra.
  Lgr11  -
 • Skapande genom olika estetiska uttrycksformer, till exempel lek, bild, musik, dans och drama.
  Lgr11  -
 • Olika material, redskap och tekniker för att skapa och uttrycka sig.
  Lgr11  -
 • Tolka och samtala om olika estetiska uttryck.
  Lgr11  -
 • Digitala verktyg för framställning av olika estetiska uttryck.
  Lgr11  -
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: