Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Geografi åk 8

Skapad 2019-04-26 10:44 i Mariaskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola 9 Geografi
I det här arbetsområdet kommer du få lära dig om världens befolkning, migration, vart bor människor och varför. Du kommer också få lära dig om fattiga och rika länder, vad är typiskt för ett fattigt och ett rikt land. Ni ska också få möjlighet att undersöka ett land och dess problematik och utifrån de globala målen hjälpa landet att ta sig ur fattigdomen.

Innehåll

Målet är att du ska kunna svara på de här frågorna:

 

Världens befolkning :

-         Hur är jordens befolkning fördelad över jordklotet?

-         Vad finns det för orsaker till och konsekvenser av den ojämna befolkningsfördelningen?

-         Varför migrerar människorna?

-         Varför flyttar människor från landsbygd till stad och vilka konsekvenser får det?

 

Rika och fattiga länder:

-         Var i världen ligger de rikaste respektive fattigaste länderna?

-         Vilka tänkbara orsaker finns till fattigdomen och hur är levnadsvillkoren i de fattiga länderna?

-         Vad kan vi i de rikaste länderna göra för att medverka till en positiv förändring i de rika länderna?

-         Vad finns det för samband mellan fattigdom, ohälsa och faktorer som befolkningstäthet, klimat och naturresurser?

-         Varför är fattiga länder mer sårbara än rika för naturkatastrofer och dess effekter?

 

Hur ska vi lära oss det:

-         Jobba med arbetsuppgifter

-         Samla in fakta på olika sätt, böcker, filmer och genomgångar

-         Diskussioner

-         Fördjupningsarbete för att förstå samband

Matriser

Ge
Kunskapskrav Geografi åk 8

Förmåga att analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen samt förmåga att utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen.

E
C
A
Samspel människa, samhälle & natur
Eleven har grundläggande kunskaper om samspelet mellan människa, samhälle och natur, och visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av befolkningsfördelning, migration, klimat, vegetation och klimatförändringar i olika delar av världen, samt skillnader mellan i- och u-länder
Eleven har goda kunskaper om samspelet mellan människa, samhälle och natur, och visar det genom att föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av befolkningsfördelning, migration, klimat, vegetation och klimatförändringar i olika delar av världen.
Eleven har mycket goda kunskaper om samspelet mellan människa, samhälle och natur, och visar det genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av befolkningsfördelning, migration, klimat, vegetation och klimatförändringar i olika delar av världen.
Geografiska begrepp
Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett väl fungerande sätt.
Kartor, källor, teorier,metoder och tekniker
Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker på ett i huvudsak fungerande sätt, samt för enkla och till viss del underbyggda resonemang om olika källors trovärdighet och relevans.
Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker på ett relativt väl fungerande sätt, samt för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om olika källors trovärdighet och relevans.
Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker på ett väl fungerande sätt, samt för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om olika källors trovärdighet och relevans.
Namngeografi
Eleven har grundläggande kunskaper om världsdelarnas namngeografi och visar det genom att med viss säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt
Eleven har goda kunskaper om världsdelarnas namngeografi och visar det genom att med relativt god säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.
Eleven har mycket goda kunskaper om världsdelarnas namngeografi och visar det genom att med god säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.
Analys
Du kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av befolkningsfördelning, migration och skillnader mellan ett i- och ett u-land. Du kan föra enkla resonemang om orsaker till fattigdom och ohälsa i olika delar av världen. (t ex jämföra i- och u-länder). T ex Vilka orsaker kan det finnas till fattigdom i ett land? Du förklarar minst en relevanta orsaker till fattigdom. Du redogör för enkla och till viss del underbyggda förslag på en lösning där någon konsekvenser för människa, samhälle och natur tas upp och förklaras.
Du förklarar minst två relevanta orsaker till fattigdom. Du kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av befolkningsfördelning, migration och skillnader mellan ett i- och ett u-land. Du kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om fattigdom och ohälsa i olika delar av världen. (t ex jämföra i- och u-länder) T ex Vilka orsaker kan det finnas till fattigdom i ett land? Du förklarar minst två relevanta orsaker till fattigdom och anknyter det till fattigdomsspiralen. Du redogör för utvecklade och relativt och underbyggda förslag på lösningar där några konsekvenser för människa, samhälle och natur tas upp och förklaras.
Du kan föra utvecklade och väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av befolkningsfördelning, migration och samt skillnader mellan ett i- och ett u-land. Du kan föra utvecklade och väl underbyggda resonemang om orsaker till fattigdom och ohälsa i olika delar av världen.(t ex jämföra i- och u-länder) T ex Vilka orsaker kan det finnas till fattigdom i ett land? Du förklarar minst flera relevanta orsaker till fattigdom och anknyter det till fattigdomsspiralen. Du redogör för välutvecklade och väl underbyggda förslag på lösningar där flera konsekvenser för människa, samhälle och natur tas upp och förklaras.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: