Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Massmedia, bildanalys 8a1

Skapad 2019-04-26 10:57 i Torpskolan Lerum
Vi tittar på och pratar om olika bilder som propaganda- nöjes- nyhets- reklambilder och om identitet. Vi kommer att arbeta både på so, svenska och bildlektionerna
Grundskola 8 Samhällskunskap Bild
Vi pratar om och tittar på olika typer av massmediabilder. Uppgiften består av både en enskild del och en grupp del. Enskild uppgift: Ni väljer en valfri bild ur en dagstidning som ni sedan gör en bildanalys på. Tänk på att välja en bild som du reagerar på något sätt av, blir upprörd av osv.

Innehåll

Introduktion

Bild

Bilder har stor betydelse för människors sätt att tänka, lära och uppleva sig själva och omvärlden. Vi omges ständigt av bilder som har till syfte att informera, övertala, underhålla och ge oss estetiska och känslomässiga upplevelser. Kunskaper om bilder och bildkomunikation är betydelsefulla för att kunna uttrycka egna åsikter och delta aktivt i samhällslivet. Genom att arbeta med olika typer av bilder kan människor utveckla, förståelse för att kommunicera med bilder, sin kreativitet och sin bildskapande förmåga

 

Bildanalys

 

Du ska välja en bild ur en dagstidning som du ska analysera. Studera bilden noggrant och ställ dig följande frågor. Frågorna är inte tänkta att besvaras såsom frågor utan tänkta som hjälp för dig att diskutera kring din bild. Alla frågor kanske inte heller är aktuella för just din bild. Skriv en löpande text där du resonerar kring din bild med stöd av dessa frågor. Du måste lämna in ett exemplar av bilden du analyserat tillsammans med analysen! Bildanalysen ska lämnas in på Google Drive och länkas till Unikum!

 

 • Vad innehåller bilden? Försök att vara tydlig med  och skilja på vad som är denotationer och vad som är konnotationer.
 • Vad ser du på bilden? Vilka färger dominerar, finns det djup i bilden, hur är motivet placerat, är det en helbild (hela personen syns), halvbild eller närbild.
 • Har fotografen använt något speciellt perspektiv och varför tror du isåfall att han använt det, fågel-, grod- eller  värdeperspektiv ( då man låter något eller någon få mer fokus i bilden) 
 • Finns det rörelse i bilden och hur ser du det isåfall?
 • När och var tror du bilden är tagen och hur ser du det?
 • I vilket sammanhang är bilden publicerad? (Nyhet, sport, reklam eller propaganda.)
 • Vad tror du hände innan bilden togs och vad tror du hände efteråt?
 • Vad tror du fotografen vill säga med bilden? Försöker fotografen påverka dig? Hur då? (t. ex väcka medkänsla, sensation, verka avskräckande, lockande, humoristisk)
 • Vänder sig bilden till en speciell grupp av människor?
 • Vilken kategori av bild tror du det är (propaganda, reklam, nyhets, nöje) 
 •  Hur påverkas du av bilden? Vilka känslor får du av den ? Varför?                                                                                                  

 

Uppgifter

 • Bildanalys

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: