Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema: Må bra vt-19

Skapad 2019-04-26 13:49 i Östergårdsskolan gr Halmstad
Grundsärskola 4 – 9 Kommunikation Verklighetsuppfattning Vardagsaktiviteter Motorik
Vad kan vi göra för att må bra? Under temat Må bra kommer vi undersöka hur vi kan påverka vårt mående genom kost, motion och hygien.

Innehåll

Syfte

Utveckla kunskap kring kost, motion och hygien och hur det påverkar hur vi mår.

Mål

 • Jag deltar i olika aktiviteter där vi rör på kroppen.
 • Jag deltar i samtal om vad som är nyttigt att äta.
 • Jag deltar i samtal om hygien.

Innehåll

 • Introduktion av temat genom teater om olika livsstilar.
 • Rörelsegympa till musik utomhus på fredagar.
 • Samtal om grönsaker och frukt.
 • Samtal om hygien.
 • Samtal om motion.
 • Jag besöker ett utegym.
 • Jag mixar frukt till en smoothie.
 • Praktiska moment kring kost, motion och hygien.
 • Jag arbetar enskilt och i grupp.

Bedömning

 • Jag deltar i de olika momenten.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • tolka olika former av kommunikativa uttryck,
  KOM
 • använda ord, begrepp, symboler och andra uttryckssätt för kommunikation.
  KOM
 • se samband mellan rörelse, hälsa och livsstil,
  MOT
 • välja, planera och genomföra aktiviteter i vardagsmiljön,
  VAA
 • använda kunskaper om människa och natur,
  VEU
 • Centralt innehåll
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  KOM  1-9
 • Ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet kommunikation till exempel för att samspela med andra
  KOM  1-9
 • Grundläggande motoriska rörelser. Deras sammansatta former i redskapsövningar, lekar, danser och rörelser till musik, såväl inomhus som utomhus.
  MOT  1-9
 • Samband mellan rörelse, hälsa och livsstil.
  MOT  1-9
 • Klädsel för olika aktiviteter samt betydelsen av omklädning och dusch.
  MOT  1-9
 • Samtal om upplevelser av olika fysiska aktiviteter och träningsformer, kroppsuppfattning och självbild.
  MOT  1-9
 • Ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet motorik för att till exempel kommunicera om rörelse, hälsa och livsstil.
  MOT  1-9
 • Samband mellan mat och hälsa.
  VAA  1-9
 • Konsekvenser av olika val och handlingar som rör kroppen.
  VEU  1-9
 • Ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet verklighetsuppfattning för att till exempel kommunicera om människa, djur och natur.
  VEU  1-9
 • Kunskapskrav
 • Dessutom deltar eleven i att använda kommunikationsverktyg för att förmedla sig.
  KOM   9
 • Eleven identifierar ord, begrepp och symboler på ett i sammanhanget relevant sätt genom att visa igenkännande och samspela.
  KOM   9
 • Eleven kan delta i att använda fin- och grovmotorik i olika aktiviteter både inomhus och utomhus.
  MOT   9
 • Eleven kan delta i kommunikation om betydelsen av rörelse och fysisk aktivitet när det gäller att få en god kroppsuppfattning, främja hälsan och förebygga skador.
  MOT   9
 • Dessutom deltar eleven i kommunikation om samband mellan fysisk aktivitet, väderlek och klädval och samband mellan fysisk aktivitet och hygien.
  MOT   9
 • Eleven identifierar ord, begrepp och symboler på ett i sammanhanget relevant sätt genom att visa igenkännande och samspela.
  MOT   9
 • Eleven kan delta i kommunikation om orsak och verkan och i att använda metoder och strategier för att påverka och lösa situationer i vardagen.
  VEU   9
 • Eleven identifierar ord, begrepp och symboler på ett i sammanhanget relevant sätt genom att visa igenkännande och samspela.
  VEU   9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: