Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Musik åk 2

Skapad 2019-04-26 14:39 i Linehedsskolan Halmstad
Grundskola 2 Musik
Planering för musik, vårterminen i årskurs 2.

Innehåll

Syfte/Långsiktiga mål: Eleverna ska kunna utveckla kunskaper som gör det möjligt att delta i musikaliska sammanhang, både genom att själva musicera och genom att lyssna till musik. De ska också utveckla kunskap om olika musikaliska begrepp och symboler.

 

Konkretisering av målen:

Vad ska eleverna kunna?(faktakunskaper/ord/teorier)

Ord: olika genre, takt, rytm, blåsinstrument, stränginstrument, tangentinstrument, slagverksinstrument

Vad ska eleverna kunna göra med sina kunskaper?(förmågor och färdigheter)

 • Delta i gemensam sång och följa rytm och tonhöjd.
 • Imitera och improvisera musik med rörelser och rytmer.
 • Lyssna efter olika genrer

Bedömning: Du deltar aktivt under musiklektionerna och visar att du förstår de musikaliska begreppen.

Bedömningsverktyg: Deltagandet under lektioner.

Genomförande:

 • Sång i olika former
 • Skapa en gemensam musikvideo
 • Leka genredatt

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer,
  Mu
 • skapa musik samt gestalta och kommunicera egna musikaliska tankar och idéer, och
  Mu
 • Centralt innehåll
 • Imitation och improvisation med rörelser, rytmer och toner.
  Mu  1-3
 • Enkla former av musikskapande, till exempel med utgångspunkt i text eller bild.
  Mu  1-3
 • Slagverk, sträng instrument och tangentinstrument med variation av rytm, klang och dynamik.
  Mu  1-3
 • Associationer,tankar,känslor och bilder som uppkommer när man lyssnar på musik.
  Mu  1-3
 • Olika instrument från grupperna blås-, sträng-, tangent- och slagverksinstrumenet.
  Mu  1-3
 • Hur instrumenten låter och ser ut.
  Mu  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: