Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kraft och rörelse

Skapad 2019-04-26 14:48 i Lindbackens skola Uppsala
Grundskola 3 NO (år 1-3)
Hur fungerar en gunga? Varför går det snabbt ibland när du åker nerför rutschkanan och ibland långsamt? Varför kan det vara jobbigare att gunga på gungbrädan med någon som är mycket mindre än du? Det är några av de frågor som vi kommer att försöka hitta ett svar på när vi arbetar med kraft och rörelse.

Innehåll

Vad ska jag lära mig?

Syftet med det här arbetsområdet är att du ska lära dig mer om kraft och rörelse och kunna använda begrepp som hör ihop med det. Du ska också träna på att göra enkla undersökningar. som handlar om kraft och rörelse.

 

 

 • Balans, tyngdpunkt och jämvikt som kan observeras i lek och rörelse, till exempel vid balansgång och gungbrädor,
 • Tyngdkraft och friktion som kan observeras vid lek och rörelse, till exempel i gungor och rutschkanor.
 • Enkla vetenskapliga undersökningar
 • Dokumentation av enkla undersökningar med text, bild eller andra uttrycksformer.

 

Hur ska jag lära mig?

Vi kommer att göra praktiska uppgifter inomhus och utomhus, läsa texter om kraft och rörelse, arbeta med instuderingsuppgifter och titta på film. Redovisa genom att göra en powerpoint.

Ord som du kommer att arbeta med:

 • tyngdkraft
 • friktion
 • balans
 • tyngdpunkt
 • jämvikt

 

Vad ska bedömas?

 

Genom att lyssna på vad du tar upp vid samtal och diskussioner och titta på hur du arbetar i grupp eller enskilt bedömer jag:

 • om du kan samtala om tyngdkraft, friktion och jämvikt,
 • om du genom att följa tydliga instruktioner kan göra enkla undersökningar.
 • om du kan jämföra dina egna resultat med vad andra elever har fått fram och
 • om du kan skriva ner eller på annat sätt visa vad du har kommit fram till när vi gör olika undersökningar och om du kan använda dig av det när vi pratar om kraft och rörelse.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
  NO
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  NO
 • Centralt innehåll
 • Balans, tyngdpunkt och jämvikt som kan observeras i lek och rörelse, till exempel vid balansgång och på gungbrädor.
  NO  1-3
 • Tyngdkraft och friktion som kan observeras vid lek och rörelse, till exempel i gungor och rutschbanor.
  NO  1-3
 • Enkla naturvetenskapliga undersökningar.
  NO  1-3
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • I det undersökande arbetet gör eleven någon jämförelse mellan egna och andras resultat.
  NO   3
 • Eleven kan samtala om tyngdkraft, friktion och jämvikt i relation till lek och rörelse.
  NO   3
 • Utifrån tydliga instruktioner kan eleven utföra fältstudier och andra typer av enkla undersökningar som handlar om naturen och människan, kraft och rörelse samt vatten och luft.
  NO   3
 • Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.
  NO   3

Matriser

NO
Kraft och rörelse

Kunskapskrav för godtagbara kunskaper i årskurs 3
Tyngdkraft, friktion och jämvikt
 • NO   3
Du kan samtala om tyngdkraft, friktion och jämvikt.
Fältstudier och enkla undersökningar
 • NO   3
Du kan följa tydliga instruktioner och göra enkla undersökningar.
Jämföra resultat
 • NO   3
Du kan jämföra dina egna resultat med vad andra elever har fått fram.
Dokumentera
 • NO   3
Du kan skriva ner eller på annat sätt visa vad du har kommit fram till när du gör olika undersökningar och du kan använda dig av det när vi pratar om kraft och rörelse.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: