Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Biologi

Skapad 2019-04-26 14:52 i Trollbodaskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola F
Liv i utveckling, växter, djurens liv, ekologi.

Innehåll

Vecka

Innehåll

Sidor i boken

Veckomål
kunna:

10

Livets utveckling

s.6-21

hur livet uppstod enligt vetenskapliga teorier

syrets funktion

vad liv är

 

11

Evolutionens drivkrafter

s.22-30

 

 

 

 

 

s.142-147

vad en art är

Naturligt urval

Mutationer

Hur arter blir till

Biologisk mångfald

Anpassning

 

Homo habilis

Homo erectus

Homo sapiens

Neanderthalare

12

Fotosyntes, förbränning och kolets kretsloppfröväxter

s.44-51 Test 1

Fotosyntes

Klorofyll

Lagrad energi

Förbränning

Kolets kretslopp

13

Alger, sporväxter och fröväxter

s.52- 71 Test 2

Förökning hos de olika växterna

Ekosystemtjänster

Biomimetik

Hur växter övervintrar

14

Svampar och lavar

s.72-80

Hyfer och mycel

Parasiter

Saprofyter

Symbios

15

Ryggradslösa djur

s.94-117

Typiska egenskaper hos grupperna:

Nässeldjur

Blötdjur

Maskar

Kräftdjur

Spindeldjur

Mångfotingar

Insekter

 

16

 

PÅSKLOV

PÅSKLOV

 

 

 

 

 

17

Fiskar, grodor, kräldjur

 

 

 

 

s.118-126

 

 

 

 

 

Gälar

Fiskens förökning

Groddjurens förökning

Ormarnas förökning

18

Fåglar

 

 

 

 

Däggdjur

s.127-133

 

 

 

 

s.134-139 Test 3

Fåglarnas förfäder

Fjädrarnas funktion

Funktioner hos olika näbbar och klor

Flyttfågel och stannfågel

 

Egenskaper hos däggdjur

 

19

Ekologi

s.156-177

Ekosystem

Konkurrens

Ekologisk nisch

Producent

Konsument

Nedbrytare

Näringskedja

Näringsväv

 

 

20

Ekologi forts

 

Ekologiskt fotavtryck

Ansträngda ekosystem ger:

Brist på rent vatten

Arter dör ut

Regnskogen som skövlas

21

repetition

Test 4

 

22

 

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: