Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Amerikanska och franska revolutionen

Skapad 2019-04-26 14:53 i Bäckahagens skola Stockholm Grundskolor
LPP om Franska revolutionen samt Industriella revolutionen
Grundskola 8 Historia
LPP Historia

Innehåll

Revolutioner
Lokal pedagogisk planering, årskurs 8 och ämne; historia

Du ska få kunskap om olika revolutioner och hur de påverkat sin samtid och även framtiden. Du kommer att förstå varför det blir revolution, vad det innebär och vad det leder till. Vi kommer att behandla den Amerikanska, Franska revolutionen. För att förstå bakgrunden kommer du också att läsa om Europa efter Västroms fall. Hur ett nytt Europa växter fram genom nya uppfinningar och styrelseskick. Du kommer även att få kunskap om upptäcktsresorna och följderna av dessa såsom världshandel och kolonialism.

 

Lärandemål
I arbetsområdet ska du få möjlighet att utveckla din förmåga att och visa på kunskaper om:

 

-       Revolutioner och framväxten av nya idéer, samhällsklasser och politiska ideologier.

-       Industrialiseringen i Europa.

-       Olika historiska förklaringar till industrialiseringen, samt konsekvenser för olika

samhällsgruppers och människors levnadsvillkor Europa och några olika delar av världen.

-       Migration inom och mellan länder.

 

Långsiktiga mål

använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,

reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv,

 

använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.

Undervisning

-       Lärarledda genomgångar av bakgrund, orsaker, händelser, följder och förklaringar av begrepp

-       Självständiga studier kring ämnesområdet med respons från läraren

-       Filmer med efterföljande diskussioner

-      

 

 

Bedömning

Underlag för bedömning är:

·         Muntlig och skriftlig framställning under lektionstid

·         Diskussion i smågrupp och rollspel om olika samhällsgruppers levnadsvillkor under franska revolutionen.

·         Prov på industrialismens orsaker, händelseförlopp och konsekvenser.

I arbetsområdet bedöms på vilket sätt du visar att du kan

                                                             E                                       C                                         A

 

 

 

föra ett resonemang  om förhållanden, orsaker och konsekvenser

 

Eleven har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder. Eleven visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.

 

Eleven har goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder. Eleven visar det genom att föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.

Eleven har mycket goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder. Eleven visar det genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.

 

beskriva samband mellan olika  tidsperioder

 

Eleven kan undersöka några utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då enkla samband mellan olika tidsperioder.

Eleven kan undersöka några utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då förhållandevis komplexa samband mellan olika tidsperioder.

Eleven kan undersöka några utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då komplexa samband mellan olika tidsperioder.

 

Göra hänvisningar  till  och se samband mellan det förflutna och nuet

 

Eleven anger också någon tänkbar fortsättning på dessa utvecklingslinjer och motiverar sitt resonemang med enkla och till viss del underbyggda hänvisningar till det förflutna och nuet.

Eleven anger också någon tänkbar fortsättning på dessa utvecklingslinjer och motiverar sitt resonemang med utvecklade och relativt väl underbyggda hänvisningar till det förflutna och nuet.

 

 Eleven anger också någon tänkbar fortsättning på dessa utvecklingslinjer och motiverar sitt resonemang med välutvecklade och väl underbyggda hänvisningar till det förflutna och nuet.

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: