Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Under ytan

Skapad 2019-04-26 23:45 i Hägerstenshamnens skola Stockholm Grundskolor
Exkursion med fältlabbet.
Grundskola F – 3 NO (år 1-3) Bild Svenska
Vad finns under vattenytan? Vi studerar, grupperar, och artbestämmer. Vad är en livscykel? Vi lär oss om grodans utveckling.

Innehåll

Vad ska vi arbeta med?

Vi ska arbeta med djur som befinner sig under och vid vattnet. Vi kommer att undersöka vad som finns i vattnet i Mälaren, sortera, gruppera och artbestämma. Vi pratar även om livscykler och följer grodans utveckling på nära håll. Våra upptäckter kommer att dokumenteras. 

 

Hur ska vi arbeta?

 

Vi kommer att:

 • Gå på exkursion och utforska vad som finns i Mälarens vatten. 
 • Studera, sortera och artbestämma våra fynd.
 • Följa grodans utveckling i klassrummet.
 • Lära oss om, samt dokumentera de olika stegen i grodans livscykel.
 • Läsa faktatexter.
 • Skapa en livscykelsnurra.
 • Läsa och lyssna på skönlitteratur om grodan.
 • Samtala om och sammanfatta en skönlitterär berättelse.
 • Skriva en berättande text om en groda.
 • Göra en personbeskrivning.
 • Rita grodor "step by step" för att sedan göra en akvarellbild.

 

 

Vad ska du lära dig?

 

 • Dokumentera observationer.
 • Känna till några fakta om grodan samt de olika faserna i grodans livscykel.
 • Kunna förklara skillnaden mellan groda, padda och salamander.
 • Skriva en berättande text med början, mitt och slut.
 • Göra en personbeskrivning
 • Sammanfatta en berättelse.

 

Det här bedöms:

 • din förmåga att aktivt delta i diskussioner och samtal.
 • din förmåga att beskriva grodans livscykel och använda passande ord.
 • din förmåga att förklara skillnaden mellan groda, padda och salamander.
 • din förmåga att skriva enkla fakta om grodans livscykel.
 • din förmåga att skriva en berättande text med början, mitt och slut.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Framställning av berättande bilder, till exempel sagobilder.
  Bl  1-3
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom egna och gemensamma texter och göra förtydliganden.
  Sv  1-3
 • Berättande texters budskap, uppbyggnad och innehåll. Hur en berättande text kan organiseras med inledning, händelseförlopp och avslutning samt litterära personbeskrivningar.
  Sv  1-3
 • Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.
  NO  1-3
 • Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.
  NO  1-3
 • Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.
  NO  1-3
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  NO  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: