Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Koll på matematik 5 B kap 8 - Bråk och procent

Skapad 2019-04-28 13:11 i Himlaskolan Ale
Koll på matematik 5B Kapitel 8 - Bråk och procent (taluppfattning och tals användning) Vårterminen 2017
Grundskola 5 Matematik
Koll på matematik 5B Kapitel 8 - Bråk och procent (taluppfattning och tals användning) Vårterminen 2019

Innehåll

 

Mål

Du ska känna till tal i bråk- och decimalform och deras användning i vardagliga situationer samt tal i procentform och deras samband med tal i bråk- och decimalform.

Vi kommer att arbeta med:

Tal i bråkform och tal i blandad form

Addition och subtraktion av tal i bråkform

Tal i procentform

Växling mellan tal i procent-, decimal- och bråkform

Att räkna ut del av antal

Bedömning

Arbete under lektionerna

Muntliga diskussioner och resonemang

Resultat vid provtillfälle

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Tal i bråk- och decimalform och deras användning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Tal i procentform och deras samband med tal i bråk- och decimalform.
  Ma  4-6
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: