Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema vatten

Skapad 2019-04-28 14:00 i Trönningeskolan Halmstad
Grundskola 1 NO (år 1-3) Svenska
Vatten är en av de mest grundläggande sakerna vi behöver för att kunna överleva. Men vad är vatten, hur kan det se ut, var kommer det ifrån och vad har det för egenskaper? Det ska vi ta reda på lite mer om under det här temat. Vi ska också utforska några av de varelser som lever i vattnet.

Innehåll

Syftet med temat är att ge en förståelse för vattnets olika egenskaper samt att öva på att genomföra och dokumentera enkla experiment. Syftet är även att öva på att skriva faktatexter om djur och få en förståelse för hur man strukturerar upp dessa.

Bedömning-vad och hur

Du kommer att bedömas på din förmåga att:

 • delta i diskussioner och uppgifter

 • kunna berätta om vattnets olika faser och eventuellt några andra egenskaper

 • kunna skriva en enkel faktatext

 • genomföra enkla experiment, efter instruktioner, och dokumentera dessa

Undervisning och arbetsformer

Vi kommer att:

 • göra tankekarta kring det vi vet om vatten

 • se filmer 

 • ha genomgångar

 • diskutera

 • göra experiment och dokumentera dessa

 • sjunga

 • skriva faktatexter

 • göra en kretsloppsmodell

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.
  Sv  1-3
 • Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras
  Sv  1-3
 • Vattnets olika former fast, flytande och gas. Övergångar mellan formerna: avdunstning, kokning, kondensering, smältning och stelning.
  NO  1-3
 • Enkla lösningar och blandningar och hur man kan dela upp dem i deras olika beståndsdelar, till exempel genom avdunstning och filtrering.
  NO  1-3
 • Enkla naturvetenskapliga undersökningar.
  NO  1-3
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
  Sv   3
 • Eleven kan söka information ur någon anvisad källa och återger då grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter.
  Sv   3
 • Dessutom kan eleven utifrån givna frågor ge enkla omdömen om sina egna och andras texter samt utifrån respons bearbeta och förtydliga sina texter på ett enkelt sätt.
  Sv   3
 • Eleven kan berätta om ljus och ljud och ge exempel på egenskaper hos vatten och luft och relatera till egna iakttagelser.
  NO   3
 • Utifrån tydliga instruktioner kan eleven utföra fältstudier och andra typer av enkla undersökningar som handlar om naturen och människan, kraft och rörelse samt vatten och luft.
  NO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: