Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Motorik MA. VT-19

Skapad 2019-04-28 18:11 i Hjortsbergsskolan sär Falkenberg
Uppdaterad gemensam planeringsmall för Falkenbergs grundsärskolor från årskurs 1 till årskurs 9 ht-2018.
Grundsärskola 1 – 9 Motorik
Fysiska aktiviteter och rörlighet är grundläggande för människors välbefinnande.

Innehåll

 

 

 

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Undervisningen inom ämnesområdet Motorik ska syfta till att eleverna utvecklar allsidig rörelseaktivitet.

Bedömning - vad och hur

Bedömning sker fortlöpande genom observation, dokumentation och ifyllda av matris.

Undervisning och arbetsformer

Inom ämnesområdet Motorik kommer du jobba med vattenaktivitet. Du kommer träna på att, på egen hand, förflytta dig i gåstol och i ståskal.

Du kommer att:

 • flyta och förflytta dig med hjälpmedel och stöd av vuxen
 • stretcha olika kroppsdelar. (ben, fötter, armar och rygg)
 • träna på att förflytta dig, på egen hand i ståskal
 • träna på att, på egen hand förflytta dig i gåstol

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kroppens förmåga att röra sig allsidigt i olika sammanhang,
  MOT
 • använda ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet.
  MOT
 • Centralt innehåll
 • Grundläggande motoriska rörelser. Deras samansatta former i redskapsövningar, lekar, danser och rörelser till musik, såväl inomhus som utomhus.
  MOT  4-6
 • Rörelser i vatten, till exempel balansera, flyta och simma i mag- och ryggläge.
  MOT  4-6
 • Ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet motorik för att till exempel kommunicera om rörelse och hälsa.
  MOT  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan också delta i lekar, danser och andra rörelseaktiviteter.
  MOT   9
 • Dessutom deltar eleven i olika former av vattenaktiviteter.
  MOT   9
 • Eleven identifierar ord, begrepp och symboler på ett i sammanhanget relevant sätt genom att visa igenkännande och samspela.
  MOT   9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: